Finał konkursu "Nie daj szansy AIDS" w 2018 roku na film pod hasłem "KRÓTKI FILM O HIV"W roku 2018 w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, został ogłoszony konkurs na film dotyczący profilaktyki HIV/AIDS
ph.: „Krótki film o HIV” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Regulamin konkursu został przekazany do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. wielkopolskiego. Na etap szkolny wpłynęło ogółem 107 prac a na etap powiatowy 71 prac. Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu przesłano 24 filmy (laureatów I miejsca etapu powiatowego).
 

W dniu 20.11.2018r. roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (w składzie: przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, PTOZ OT w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, artysta plastyk), która postanowiła nagrodzić:

I miejsce: uczennica z  Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,

II miejsce: uczennica z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
    
III miejsce: zespół uczniów z  Technikum Teb Edukacja w Poznaniu.

Równorzędne wyróżnienia:

- zespół uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi (powiat gostyński)

- zespół uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w  Morakowie  (powiat wągrowiecki)

- zespół uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich (powiat turecki) 

Młodzież biorąca udział w konkursie sprostała wymaganiom regulaminu przedstawiając w swoich pracach wysoki poziom wiedzy dot. problematyki HIV/AIDS.

W finale konkursu na film, który odbył się 07.12.2018r. roku w Kinie MUZA, udział wzięli laureaci I miejsca etapu powiatowego wraz z rodzicami i opiekunami (130 osób).Wszyscy uczestnicy finału konkursu zostali zaproszeni na projekcję filmu „Bohemian rhapsody”.
Cenne nagrody rzeczowe dla finalistów I, II i III miejsca oraz dla osób wyróżnionych w wojewódzkim etapie konkursu ufundowali:

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
  • Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

   "Wróc bez HIV" ... po wakacjach

HIV/AIDS obecny jest we wszystkich krajach. Wyjeżdżając za granicę, zwłaszcza na dłużej, warto dowiedzieć się więcej o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej HIV/AIDS danego kraju. Większość krajów rzetelnie podaje informacje na ten temat, są jednak też takie, które albo nie maja dokładnych danych, albo z jakiś względów nie chcą ich publikować.
Warto pamiętać, iż kontakty ze służbą zdrowia w wielu krajach, zwłaszcza rozwijających się, mogą stwarzać ryzyko zakażenia HIV. Nie wszędzie placówki służby zdrowia wyposażone są w dostateczna ilość jednorazowego sprzętu do iniekcji.


   Projekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV"

Projekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV" jest realizowany w województwie wielkopolskim od 2007 roku.

Celem projektu "MLZ  kontra HIV" jest podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży oraz zachęcenie jej do przekazywania zdobytej wiedzy
w dalszej tzw "edukacji rówieśniczej" - młodzież uczestnicząca w projekcie przekazuje wiedzę swoim rówieśnikom w trakcie codziennych, zwykłych sytuacji.

Realizatorzy Projektu "MLZ - kontra HIV" podkreślają, że młodzież chętniej przyjmuje informację związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i seksualnością od rówieśników niż od osób dorosłych. Projekt cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, która chętnie bierze udział w szkoleniach poruszających tematykę HIV i AIDS i dzieli się wiedzą z rówieśnikami. Badania ankietowe, przeprowadzone przed i po realizacji wskazują, iż poziom wiedzy młodzieży po realizacji Projektu wzrasta w sposób istotny, umożliwiając im prowadzenie edukacji rówieśniczej.

Łącznie w latach 2007-2018 pracownicy pionu OZiPZ przeprowadzili 407 szkoleń dla 7549 uczniów.

 

 


powrot

zamknięty punkt szczepień popup 2019