Historia Czerwonej Kokardki

czerwona kokardka„Czerwona kokardka” to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.

Idea czerwonej kokardki powstała w 1991r. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką, upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, namiętności, walkę i miłość.

Czerwona kokardka ma kształt odwróconej litery V, co oznacza, że jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS. Symbol stworzyła organizacja charytatywna Visual AIDS zrzeszającą artystów działających w Nowym Jorku. Celem było upamiętnienie zmarłych i chorych na AIDS, a także zwiększenie świadomości na temat HIV i AIDS.

W Polsce, zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania „Czerwonej Kokardki”, jest ona wyróżnieniem przyznawanym z okazji Światowego Dnia AIDS, które otrzymują osoby lub instytucje przyczyniające się w szczególny sposób do poprawy jakości życia osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, bądź wnoszących istotny wkład w działania profilaktyczne w obszarze HIV i AIDS w Polsce.

 

powrot

popup korona

popup korona 3