Program profilaktyki raka szyjki macicy "Wybierz życie - pierwszy krok".


Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w październiku 2015 roku realizację programu edukacyjnego "Wybierz życie - pierwszy krok". Program został zainicjowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców i opiekunów.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem złośliwym narządów płciowych u kobiet. Co roku w naszym kraju u blisko 3300 kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 1800 umiera z tego powodu. Rozwój nowotworu wiąże się ściśle z wieloletnim zakażeniem szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Skutecznym sposobem uchronienia się przed zachorowaniem na raka szyjki macicy jest regularnie przeprowadzane badanie ginekologiczne połączone z pobraniem wymazu cytologicznego z szyjki macicy. Cytologia to kilkuminutowe, bezbolesne badanie, które pozwala dokładnie ocenić zmiany w obrębie szyjki macicy, zanim nabiorą one charakteru nowotworowego. Każda kobieta po 20 r. ż. powinna wykonywać cytologię co najmniej raz na trzy lata, by uratować zdrowie, a może nawet życie. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa skutecznego jej wyleczenia.

Program "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dziewcząt i chłopców z klas I, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia poprzez regularne wykonywanie badań cytologicznych. Został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wykrywania Raka Szyjki Macicy Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie onkologii ginekologicznej.

W województwie wielkopolskim program objął:

- w roku szkolnym 2015/2016  - 17673 uczniów i 5259 rodziców,  

- w roku szkolnym 2016/2017 - 18858 uczniów i 4464 rodziców,

- w roku szkolnym 2017/2018 - 18659 uczniów i 6087 rodziców.

Informacja o inauguracji programu - pobierz.

Pobierz załączniki:
- informacja o programie
- informacja o HPV
- informacja o raku szyjki macicy
- badanie cytologiczne

Konkurs na fotografię „Wybierz życie – pierwszy krok” 2018

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizowała we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu konkurs na fotografię dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu „Wybierz życie – pierwszy krok”. 

Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie fotografii wskazującej na rolę zakażenia wirusem HPV w rozwoju raka szyjki macicy, zachęcającej do wizyty u lekarza oraz profilaktycznych badań cytologicznych, z założeniem możliwości wykorzystania jej w celach edukacyjnych. Nadesłane prace zostały ocenione pod względem zgodności z regulaminem, Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 15.05.2018r. nagrodziła następujące osoby:

Fotografie nagrodzone:

  1. Miejsce uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu
  1. Miejsce uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu
  1. Miejsce uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie

Fotografie wyróżnione:

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (powiat leszczyński)

Uczennica Zespołu Szkół Rolniczych, Technikum Architektury Krajobrazu w Grzybnie (powiat śremski)

Uczennica Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Nagrodzone i wyróżnione prace:

 

1.miejsce „Zrób cytologię. Zatrzymaj szczęście.”

4. Natalia Bąk I miejsce.małe

2.miejsce „Daj krok, zbadaj się i wyprzedź chorobę.”


10. Patrycja Loba II miejsce
3.miejsce „HPV. Twój los jest w twoich rękach.”

17. Weronika Okoń III miejsce

 


Wyróżnienie:

„Zachowaj dystans – unikniesz wirusa HPV.”

9. Magdalena Turek Wyróżnienie

Wyróżnienie:

„Jesteś dla kogoś ważna, zadbaj o swoje życie. Przebadaj się.”

13. Sandra Rozmiarek Wyróżnienie

Wyróżnienie:

„Badam się, mam pewność!!!”

14. Patrycja Szymańska Wyróżnienie

 

Konkurs na film "Wybierz życie - pierwszy krok" 2017

Konkurs na film "Wybierz życie-pierwszy krok"
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizowała we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na film dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu "Wybierz życie -pierwszy krok". Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w swoim środowisku. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie filmu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy, z założeniem możliwości wykorzystania go w celach edukacyjnych. Nadesłane prace zostały poddane ocenie pod względem zgodności z regulaminem, Komisja konkursowana posiedzeniu w dniu 18.05.2017r. nagrodziła następujące osoby:

 

Filmy nagrodzone:
1. Miejsce uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie
2. Miejsce uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
3. Miejsce uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
 
Filmy wyróżnione:
uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku 

 

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
 
1 miejsce - Śrem - zobacz film
2 miejsce - Gniezno - zobacz film
3 miejsce - Turek - zobacz film
wyróżnienie - Turek - zobacz film
 
Regulamin konkursu.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizowała we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na film dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu "Wybierz życie - pierwszy krok". 

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej
w swoim środowisku. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu filmu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy, z założeniem możliwości wykorzystania go w celach edukacyjnych. Nadesłane prace zostały poddane ocenie pod względem zgodności z regulaminem, Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 12.05.2016r. przyznała nagrody i wyróżnienia:

Filmy nagrodzone:
1. Miejsce - uczniowieZespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie
2. Miejsce - uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
3. Miejsce - uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Filmy wyróżnione:
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance,
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Śremie,
Uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Kole.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

popup korona

popup korona 3