Konkurs na film „Wybierz życie – pierwszy krok” 2018.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia organizuje we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na fotografię dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu „Wybierz życie – pierwszy krok”.
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu oraz motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu fotografii dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy, z założeniem możliwości wykorzystania jej w celach edukacyjnych. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu.
 Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Wybierz życie - pierwszy krok.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w październiku 2015 roku realizację programu edukacyjnego ?Wybierz życie ? pierwszy krok?. Program został zainicjowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców i opiekunów.

W szkoleniach inaugurujących realizację programu w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie wzięło udział 194 szkolnych i powiatowych koordynatorów programu.

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem złośliwym narządów płciowych u kobiet. Co roku w naszym kraju u blisko 3300 kobiet wykrywa się raka szyjki macicy, a około 1800 umiera z tego powodu. Rozwój nowotworu wiąże się ściśle z wieloletnim zakażeniem szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Skutecznym sposobem uchronienia się przed zachorowaniem na raka szyjki macicy jest regularnie przeprowadzane badanie ginekologiczne połączone z pobraniem wymazu cytologicznego z szyjki macicy. Cytologia to kilkuminutowe, bezbolesne badanie, które pozwala dokładnie ocenić zmiany
w obrębie szyjki macicy, zanim nabiorą one charakteru nowotworowego. Każda kobieta po 20 r. ż. powinna wykonywać cytologię, co najmniej raz na trzy lata, by uratować zdrowie, a może nawet życie. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa skutecznego jej wyleczenia.

Program "Wybierz Życie - Pierwszy Krok" skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dziewcząt i chłopców z klas I, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie do odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia poprzez regularne wykonywanie badań cytologicznych. Został pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wykrywania Raka Szyjki Macicy Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie onkologii ginekologicznej.

W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2015/2016 program obejmie ok. 20000 uczniów, a także ich rodziców i opiekunów. (pobierz)

Pobierz załączniki:
- informacja o programie
- informacja o HPV
- informacja o raku szyjki macicy
- badanie cytologiczne


Konkurs na film "Wybierz życie - pierwszy krok" - 2017.

Konkurs na film "Wybierz życie-pierwszy krok"
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizowała we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na film dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu "Wybierz życie -pierwszy krok". Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w swoim środowisku. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie filmu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy, z założeniem możliwości wykorzystania go w celach edukacyjnych. Nadesłane prace zostały poddane ocenie pod względem zgodności z regulaminem, Komisja konkursowana posiedzeniu w dniu 18.05.2017r. nagrodziła następujące osoby:
Filmy nagrodzone:
1. Miejsce
- Dominik Niemier, Weronika Burlaga z Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie
2. Miejsce
- Magdalena Hoffmann, Michał Janiak, Katarzyna Iwańska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
3. Miejsce
? Oliwia Przepierska, Kacper Okoński z Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
 
Filmy wyróżnione:
Paweł Szwed z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku
Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! O sposobie przekazania nagród szkoły zostaną poinformowane w terminie późniejszym.
 


Regulamin konkursu.

1 miejsce - Śrem - zobacz film

2 miejsce - Gniezno - zobacz film

3 miejsce - Turek - zobacz film

wyróżnienie - Turek - zobacz film


Konkurs na film "Wybierz życie - pierwszy krok" - 2016.

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia organizuje we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na film dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu "Wybierz życie - pierwszy krok".

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w swoim środowisku.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu filmu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy, z założeniem możliwości wykorzystania go w celach edukacyjnych. Do konkursu mogą być zgłoszone filmy: dokumentalne, animowane, fabularyzowane bądź inne. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.


Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizowała we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na film dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu "Wybierz życie - pierwszy krok". 

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki, zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu, motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie oraz przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej
w swoim środowisku. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu filmu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy, z założeniem możliwości wykorzystania go w celach edukacyjnych. Nadesłane prace zostały poddane ocenie pod względem zgodności z regulaminem, Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 12.05.2016r. przyznała nagrody i wyróżnienia:

Filmy nagrodzone:
1. Miejsce - Marcin Justyna, Kamil Gwiazdowski, Dawid Biecki z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie
2. Miejsce - Anna Ambroziak, Mateusz Kwaśniewski, Dominika Szmidt z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
3. Miejsce - Sara Sztebner, Wiktoria Durkiewicz, Dominik Augustyniak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Filmy wyróżnione:
Maciej Czempiński, Mateusz Guze, Kamil Lachowicz z Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance,
Dominik Tomaszewski, Ewa Bartkowiak, Weronika Burlaga z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie,
Maria Głowienka, Olga Bejm, Zbigniew Żmijewski z Zespołu Szkół Plastycznych w Kole.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
O sposobie przekazania nagród szkoły zostaną poinformowane telefonicznie.

Nagrodzone filmy:
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce