World Health Organization 2018.

Światowy Dzień Zdrowia w 2018 roku będzie przebiegał pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”, a jego tematem przewodnim będzie „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego”. Jego celem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu.

Według  Dyrektora Generalnego WHO: „nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków,
a kupieniem jedzenia”.

Czytaj więcej

 

01   02   03

 

 

Światowy Dzień Zdrowia Plakat 1

 

 

 

World Health Organization 2017.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia jest depresja, a rok 2017 obchodzony będzie pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Depresji można jednak zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Zobacz - informacja na temat kampanii w ramach Światowego Dnia Zdrowia
Zobacz - prezentacja
Zobacz - strona internetowa Światowej Organizacji Zdrowia

01   02   03

World Health Organization 2016.

W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia, podejmuje działania mające na celu promocję wiedzy o cukrzycy. Wraz z rosnącym rozpowszechnieniem cukrzycy, coraz ważniejsze staje się posiadanie wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej wykrywania i leczenia.

Organizując wydarzenia związane ze Światowym Dniem Zdrowia 2016, WHO pragnie:
- doprowadzić do zwiększenia wiedzy o rosnącym rozpowszechnieniu cukrzycy, ogromnym obciążeniu tą chorobą i jej poważnych następstwach, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach;
- spowodować podjęcie konkretnych, skutecznych i ekonomicznych działań w walce z chorobą, które będą obejmować zarówno profilaktykę, jak i metody diagnozy, leczenia i opieki nad osobami chorymi na cukrzycę;
- ogłosić pierwszy światowy raport o cukrzycy opisujący obciążenie chorobą i jej skutki oraz wzywający do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia w celu zapewnienia lepszego nadzoru i profilaktyki cukrzycy oraz skuteczniejszego leczenia chorych.

Warto odnotować, że świat dokonał istotnego kroku w walce z epidemią cukrzycy, przyjmując jako cel zmniejszenie o jedną trzecią liczby zgonów z powodu chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, do 2030 r. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z tym WHO wspiera państwa wdrażające polityki mające na celu zmniejszenie oddziaływania chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy, nowotworów, chorób układu krążenia i płuc.

Informacje:
Cukrzyca - ogólne informacje (pobierz)
Cukrzyca typu 1 (pobierz)
Cukrzyca typu 2 (pobierz)
WHO - dane o cukrzycy (pobierz)
Wykresy (pobierz)
Cukrzyca (pobierz)
Ulotka informacyjna (pobierz)
Światowy raport na temat cukrzycy (pobierz)

popup korona

popup korona 3