Szkoły Promujące Zdrowie

Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. wielkopolskiego wspiera Szkoły Promujące Zdrowie zapraszając je do udziału w licznych przedsięwzięciach: programach edukacyjnych, akcjach i konkursach. Inicjatorem i koordynatorem Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
W roku szkolnym 2018/2019 w Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie były 292 placówki, w tym 155, które posiadają Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jedynie 2 posiadają Certyfikat Krajowy. Kolejnych 113 jest w okresie przygotowawczym. Link do bazy Szkół Promujących Zdrowie w województwie wielkopolskim: http://wre.ko.poznan.pl/zdrowie/
28 listopada 2018r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

W województwie wielkopolskim to wyróżnienie zdobyła Szkoła Podstawowa nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Poznaniu.
Dołączyła ono, tym samym do grona 246 placówek, które już posiadają Krajowy Certyfikat. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.
Program Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1992r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.
Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.
Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.


Źródło: www.ore.edu.pl


Więcej informacji na:
http://www.ko.poznan.pl
https://www.ore.edu.pl/2015/04/szkola-promujaca-zdrowie


 

Wojewódzcy koordynatorzy:
Magdalena Stoicka-Kluj, Hanna Węgielska

Kontakt:
e-mail:
e-mail:
tel. (61) 656 80 24

powrot

popup korona

popup korona 3