Loading...

 

   Odwołanie działań związanych z programem "Trzymaj formę"

Decyzją Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców odwołane zostają wszystkie działania związane z programem „Trzymaj Formę!" zaplanowane na rok szkolny 2019/2020.

 

   IX EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA „TRZYMAJ FORMĘ!”


Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Program promuje zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się już IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak również tych, które do tej pory nie brały udziału w Programie. 

Rejestracja szkół  online do Konkursu do 20 grudnia 2019r. na stronie internetowej  www.konkurs.trzymajforme.pl

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin dostępny na w/w stronie internetowej.  

 

   XIV edycja Programu "Trzymaj Formę!" - rok szkolny 2019/2020


Trwają prace nad uruchomieniem rejestracji do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w formie online.

Formularz rejestracji będzie dostępny od dnia 1 października br.

Szkoły zainteresowane udziałem w XIV edycji Programu będą mogły zgłaszać się do udziału za pośrednictwem www.trzymajforme.pl po tym terminie.

Komunikat jest również dostępny na stronie internetowej programu https://www.trzymajforme.pl/start-16

 

   Wyniki II etapu - powiatowego VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

W dniu 17 maja 2019r. przeprowadzony został II etap - powiatowy, VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowany w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2018/2019. Decyzją komisji konkursowej do III etapu – ogólnopolskiego,
zakwalifikowanych zostało 18 uczniów, którzy uzyskali nie mniej niż 30 pkt. (tj. 75% możliwych do zdobycia) i tym samym zakwalifikowani zostali do finału konkursu.

W woj. wielkopolskim, spośród 7 uczniów biorących udział w etapie powiatowym żaden nie uzyskał wymaganej liczby punktów, aby zakwalifikować się
do etapu ogólnopolskiego konkursu. Wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych placówek są dostępne dla Koordynatorów w ramach Internetowego Systemu Konkursowego.

III etap – ogólnopolski, konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 7 czerwca 2019r. w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy pracownikom pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego oraz szkolnym koordynatorom za zaangażowanie w promowanie ww. konkursu oraz w przebieg jego szkolnego i powiatowego etapu.

 


Prezentacja dla uczniów - ZDROWY TRYB ŻYCIA  

 
Wojewódzcy koordynatorzy Programu:
Hanna Węgielska, Alina Pioterek

Kontakt: e-mail:
e-mail:
e-mail:
tel. (61) 656 80 24
tel. (61) 656 80 23


 

popup korona

popup korona 3