"ARS, czyli jak dbać o milość?" - informacje o programie

 

 

Loading...   Odwołanie IV edycji konkursu "Szkoła wolna od używek"

Z przykrością informujemy, że z powodu epidemii koronawirusa, IV edycja konkursu "Szkoła wolna od używek" została odwołana.
Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie oraz zmontowanie filmu.

  Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu "Szkoła wolna od używek"

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zaprasza do udziału w IV edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół ponadpodstawowych, tych które uczestniczą lub nie w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego na temat profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Zasady udziału w konkursie określa regulamin.
Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.
Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!
Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2020r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020r. w Warszawie.
Informacje o konkursie znajdują się na stronie konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl

Regulamin konkursu pobierz

Deklaracja uczestnictwa szkoły w konkursie pobierz

Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie  pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia pobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - osoba niepełnoletnia pobierz

 

   Finał III edycji konkursu pt. "Szkoła wolna od używek"

Decyzją Komisji Konkursowej na poziomie krajowym, na podstawie ilości przyznanych punktów, do finału tegorocznej edycji konkursu „Szkoła wolna od używek” zakwalifikowały się 3 szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego.
Podczas finału, który będzie miał miejsce w dniu 14 czerwca br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, odbędzie się prezentacja filmów krótkometrażowych
o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych przez laureatów oraz wyłonienie zwycięzców III edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”. Na etap wojewódzki wpłynęło do WSSE w Poznaniu 11 prac konkursowych z powiatów: gnieźnieńskiego, kępińskiego, kolskiego, konińskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, pilskiego, śremskiego, wągrowieckiego, wrzesińskiego. Komisja konkursowa na poziomie wojewódzkim, na posiedzeniu w dniu 13.05.2019r., stosując się do kryteriów oceny prac konkursowych, najwyżej oceniła film pt. „Powołanie” zgłoszony przez Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu i zadecydowała o przesłaniu tej pracy na etap krajowy.


Serdecznie dziękuję pracownikom pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego oraz koordynatorom szkolnym za zaangażowanie w promowanie konkursu oraz w przebieg powiatowego etapu konkursu.


Link do informacji o wynikach konkursu http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/o_konkursie-27

  

swiss 01

 

swiss 02 

swiss 03 

 

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
 

W ramach Projektu KIK/68 realizowanego od 1 lipca 2012 roku do 31 marca 2017roku organizowano::

- Szkolenia dla kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych”.
- Programy edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy.
- Kampania społeczna.
- Badania ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”.
- Działania edukacyjne z wykorzystaniem platformy – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ).

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

www.zdrowiewciazy.pl

www.e-stawiamnazdrowie.pl

Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!"
Działania kampanijne w ramach Projektu KIK/68
Program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?” - podsumowanie I-VI edycji"

 

Raport pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży - 2017” - pobierz

VI edycja programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” - rok szkolny 2018/2019.

.    Materiały edukacyjne do realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” do pobrania ze strony
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w wersji elektronicznej:
https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/  

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?" został wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych w 2018r.
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc,42


melanz„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”

to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl). Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Link do kanału youtube.
 
Spoty reklamowe kampanii "Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość"
"AMFETAMINA – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"AMFA – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"GRZYBY – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"LSD – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"BLANTY – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"ZIOŁO – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"BROWAR – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"WÓDKA – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"FAJKI – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"SZLUGI – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
 
Dowiedz się więcej...

 

Wojewódzcy koordynatorzy Projektu KIK/68 oraz Programu "ARS, czyli jak dbać o miłość?":
Hanna Węgielska, Magdalena Stoicka-Kluj

Kontakt:

e-mail:
e-mail:
e-mail:
tel. (61) 656 80 24

 

popup korona

popup korona 3