Loading...

 

używek

 

 

FINAŁ KONKURSU

15 czerwca 2018r. rozstrzygnięty został ogólnopolski Konkurs pt. „Szkoła wolna od używek” na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu
i innych środków psychoaktywnych. Konkurs skierowany był do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w ramach Projektu KIK/68.

Na etap wojewódzki wpłynęło 5 projektów z PSSE w Grodzisku, Kępnie, Koninie, Nowym Tomyślu, Środzie Wlkp. Jury na poziomie wojewódzki najwyżej oceniło projekt zgłoszony przez uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu pt. „ARS KIDS – granie na dywanie”, który przekazano na etap krajowy. 

Organizator Konkursu – Główny Inspektorat Sanitarny spośród nadesłanych przez uczestników Konkursu 16 projektów (z każdego województwa 1 praca najlepiej oceniona przez jury na poziomie wojewódzkim) przyznał zgodnie z regulaminem Konkursu I, II i III miejsce.

Uprzejmie informuję, iż uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu zostali laureatami III miejsca Konkursu.

Serdecznie gratulujemy !

Więcej informacji o finale Konkursu 

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/mlodziez-za-szkola-wolna-od-uzywek/

 

 

 

 

 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zaprasza do udziału w II edycji konkursu pt. 
“Szkoła wolna od używek” 
na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej
program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. 
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu  projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki przez
zespół projektowy składający się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Praca konkursowa powinna zawierać: kartę projektu, sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu, formularz zgłoszeniowy szkoły,
deklarację uczestnictwa szkoły oraz wypełnione oświadczenia, zgodne z Regulaminem Konkursu.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie o otrzymaniu nagród przez szkoły ponadgimnazjalne nastąpi w terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku.
Wybrane, wyróżnione w konkursie projekty edukacyjne i sprawozdania z jego realizacji zostaną zaprezentowane
na uroczystej Gali finałowej w Warszawie 15 czerwca 2018 roku.

Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu wraz załącznikami znajdują się na stronie konkursu – www.szkolawolnaoduzywek.pl 
 

  

swiss 01

 

swiss 02 

swiss 03 

 

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
 

W ramach Projektu KIK/68 realizowanego od 1 lipca 2012 roku do 31 marca 2017roku organizowano::

- Szkolenia dla kadry medycznej pt. „Skuteczna komunikacja z pacjentem w zakresie ograniczania konsekwencji zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych”.
- Programy edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i zakładach pracy.
- Kampania społeczna.
- Badania ankietowe pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”.
- Działania edukacyjne z wykorzystaniem platformy – System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ).

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (15 195 047 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (12 915 789 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (2 279 258 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

www.zdrowiewciazy.pl

www.e-stawiamnazdrowie.pl

Kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!"
Działania kampanijne w ramach Projektu KIK/68
Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

 

Raport pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży - 2017” - pobierz

V edycja programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” - rok szkolny 2017/2018.


melanz„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”

to ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” (www.zdrowiewciazy.pl). Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017 r.

Link do kanału youtube.
 
Spoty reklamowe kampanii "Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość"
"AMFETAMINA – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"AMFA – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"GRZYBY – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"LSD – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"BLANTY – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"ZIOŁO – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"BROWAR – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"WÓDKA – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"FAJKI – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
"SZLUGI – oczekiwania vs. rzeczywistość" zobacz
 
Dowiedz się więcej...