nowy znak zakaz palenia bez dymkaNOWY WZÓR "ZAKAZ PALENIA". Do pobrania w formacie EPS PDF RAR

W dniu 22 lutego 2019 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1446 i 2227).

Zgodnie z ustawą wszystkie paczki papierosów wprowadzane na rynek po 20.05.2019r. muszą być oznaczone specjalnym kodem.
Każdy producent i importer ma zgłaszać informację do systemu na temat sprzedawanych opakowań, a hurtownicy wyposażeni w skanery muszą zaraportować każdą operację logistyczną. Nakłada to nowe obowiązki na producentów i importerów, hurtowników, sklepy i inne podmioty, które uczestniczą w łańcuchu dystrybucji np. firmy transportowe czy kurierskie. System wprowadzony ma być równolegle w całej UE, a zasady jego funkcjonowania wyznaczyła unijna dyrektywa.

W ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 22 lutego 2019 r. w art.10 dodano ust. 7a dotyczący poboru próbek papierosów. Za harmonogram poboru prób do badań w GIS odpowiada Departament Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia, a poboru prób w zakładach produkujących wyroby tytoniowe dokonują pracownicy pionu higieny pracy.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 września 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2016.1331). Główne zmiany dotyczą palenia papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych (tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniu fajkowego, tytoniu do fajki wodnej, cygar, cygaretek, tytoniu do żucia, tytoniu do nosa lub do stosowania doustnego).

Na mocy nowych przepisów palenie e-papierosów, jak tradycyjnego tytoniu, jest zakazane w miejscach publicznych: przystankach, szkołach, szpitalach, obiektach kultury i wypoczynku, lokalach gastronomiczno - rozrywkowych, środkach transportu publicznego, obiektach obsługi podróżnych, obiektach sportowych, miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci i innych przeznaczonych do użytku społecznego (Art. 5. ustawy).

W domach pomocy społecznej, hotelach, obiektach służących obsłudze podróżnych, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy i w lokalach gastronomiczno - rozrywkowych, osoby palące e-papierosy powinny korzystać z palarni. Właściciel lub zarządzający może teraz wyznaczyć palarnię w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, z wyłączeniem oddziałów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia (Art. 5a ustawy).

Ustawa zabrania udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.
Zabrania się wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych, a także wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w automatach (art. 6 ustawy).

Zabrania się wprowadzania do obrotu, produkcji i importu w celu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym oraz zawierających dodatki, w tym takie ich ilości lub stężenia, które zwiększają znacznie lub w wymiernym stopniu właściwości uzależniające, toksyczność lub właściwości CMR (właściwości rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość człowieka) wyrobu tytoniowego na etapie spożycia (art. 7c ustawy).

Zabrania się sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.(art. 7f. ustawy).

Zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby, lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych (art. 8 ustawy).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przestrzeganie ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego podczas kontroli dokonują oceny przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiektach pozostających pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrolowane są placówki nauczania i wychowania, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady pracy oraz zakłady gastronomiczne. Comiesięczne wyniki kontroli przesyłane są do Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

ROK 2019

Ocena przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego:

Styczeń

- Luty

- Marzec

- Kwiecień

- Maj

- Czerwiec

- Lipiec

- Sierpień

- Wrzesień

- Październik

- Listopad

- Grudzień

 

ROK 2018

Ocena przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego: 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

- Listopad

- Grudzień

ROK 2017


Ocena przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego: 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

ROK 2016


Ocena przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa wielkopolskiego: 

- Styczeń

- Luty

- Marzec

- Kwiecień

- Maj

- Czerwiec

- Lipiec

- Sierpień

- Wrzesień

- Październik

- Listopad

Grudzień

Podsumowanie 2016

 

powrot

popup korona

popup korona 3