Profilaktyka chorób nowotworowych.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego podejmuje różnorodne działania w ramach profilaktyki chorób nowotworowych, dotyczą one przede wszystkim profilaktyki palenia tytoniu, a wynikają z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024, Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na lata 2014-2018, a także profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Profilaktyka palenia tytoniu.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego realizuje 2 programy ogólnopolskie o tematyce antytytoniowej:
- program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”,
- program „Bieg po zdrowie”.

Podejmuje także szereg działań skierowanych do ogółu społeczeństwa w ramach:
- Światowego Dnia Bez Tytoniu (31 maja)
- Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada).
oraz szkolenia dla młodzieży gimnazjalnej w ramach projektu "Młodzieżowi Liderzy zdrowia - kontra tytoń”.

Prowadzi również monitoring przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996., Nr 10, poz. 55 ze zm).

Profilaktyka Raka Piersi.
W związku z przypadającym 15 października Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego prowadzi działania mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi. Pracownicy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzą prelekcje, pogadanki i szkolenia oraz pokazy nauki samobadania piersi wśród różnych grup odbiorców – przede wszystkim młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz kobiet.

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy.
Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego realizuje program edukacyjny „Wybierz życie – pierwszy krok”, zainicjowany przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców i opiekunów. Program „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dziewcząt i chłopców z klas I, rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej , wskazuje na ogromną role jaką odgrywa odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia oraz regularne wykonywanie badań cytologicznych.

powrot

popup korona

popup korona 3