PPProjekt "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra tytoń"

 

Projekt został opracowany przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, jest realizowany przez pracowników ds. oświaty zdrowotnej powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych województwa wielkopolskiego wśród uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.

Corocznie w każdym powiecie województwa przeprowadzane jest minimum jedno szkolenie wraz z warsztatami dla grupy około 20 uczniów (łącznie około 700 – 800 uczniów w województwie). Zajęcia mają na celu przygotowanie młodych ludzi do roli lidera, który w swoim środowisku będzie promował modę na niepalenie. Podczas szkoleń młodzież dowiaduje się dlaczego palenie tytoniu tradycyjnego i inhalowanie e - papierosów szkodzi, z jakich powodów ludzie sięgają po papierosy, a także uczy się jak odmawiać, kiedy osoby palące proponują zapalenie papierosów. Wiedza uczestników projektu zostaje oceniona zarówno przed, jak i po szkoleniu. Pozwala to na dokonanie analizy poziomu wiedzy uczestników po przeprowadzonych zajęciach.

Realizacja projektu w roku 2018 – pobierz

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu, zwróć się do odpowiedniej dla miejsca nauki lub zamieszkania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

Koordynatorzy Projektu:

Izabela Kańska, Renata Ślendak

Kontakt: Tel. 61- 656 - 80 - 23, 61 – 656 – 80 – 21

Adres e-mail: