Materiały informacyjne.

 

pdf

Czym jest bezpieczeństwo żywności...

pdf

Główne choroby przenoszone drogą pokarmową...

pdf

Najczęściej spotykane w żywności czynniki chorobotwórcze...

pdf

 Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella...

pdf

 Szkodniki żywności...

pdf

Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowie... 

pdf

 Bezpieczne przechowywanie artykułów spożywczych...

pdf

 Higiena podczas przygotowywania posiłków...

pdf

Zapobieganie zatruciom pokarmowym... 

 

pdf

 Środki ostrożności podczas dokonywania zakupów środków spożywczych...

 

popup korona

popup korona 3