Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.
Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić i umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich. Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach.
Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływania.
Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.
Inicjujemy i realizujemy różnorodne przedsięwzięcia w środowiskach, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy nt. pożądanych zachowań zdrowotnych, a także umiejętne jej wykorzystanie w codziennym życiu. Pomimo rozwoju medycyny i technologii szeroko rozumiana edukacja zdrowotna różnych grup społecznych jest najważniejszym narzędziem w walce z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w tym zakażeń wirusem HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.

 

Profilaktyka palenia tytoniu

Profilaktyka palenia tytoniu

Profilaktyka HIV/AIDS

Profilaktyka HIV/AIDS

Ogólnopolski Program Edukacyjny

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę"

Ogólnopolski Program Edukacyjny

Ogólnopolski Program Edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny "Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny"

Program edukacyjny

Program edukacyjny "Mamo, Tato - co Wy na to?"

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny "Mały kleszcz - duży problem?"

Promocja szczepień ochronnych

Promocja szczepień ochronnych

Program

Program "Moje Dziecko Idzie do Szkoły"

Projekt

Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy"

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

Profilaktyka wszawicy

Profilaktyka wszawicy

Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Bezpieczeństwo Żywności

Bezpieczeństwo Żywności

Profilaktyka grypy

Profilaktyka grypy

O nas

O nas

zamknięty punkt szczepień popup 2019