Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje wiele różnorodnych zadań zmierzających do ochrony i umacniania zdrowia skierowanych do różnych grup odbiorców: do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców i opiekunów, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz ogółu społeczeństwa.
Wszystkie nasze działania mają na celu przekazanie Państwu informacji o tym, jak chronić i umacniać zdrowie swoje i swoich bliskich. Zachęcamy Państwa do zainteresowania się naszą ofertą: programami edukacyjnymi i akcjami. Jesteśmy dobrym i sprawdzonym partnerem, współpracujemy z jednostkami rządowymi i samorządowymi; starostwami powiatowymi, urzędami miast i gmin, instytutami naukowo-badawczymi: Instytutem Żywności i Żywienia, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, których opracowania wykorzystujemy w swoich działaniach.
Spośród wielu różnych i istotnych zagadnień służących ochronie i umacnianiu zdrowia wybraliśmy te, na które naszym zdaniem mamy możliwość osobistego wpływania.
Wynikają one z przyjętej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej zawartej w obowiązujących dokumentach: Narodowym Programie Zdrowia, Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, a dotyczących w szczególności profilaktyki palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych, racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.
Inicjujemy i realizujemy różnorodne przedsięwzięcia w środowiskach, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy nt. pożądanych zachowań zdrowotnych, a także umiejętne jej wykorzystanie w codziennym życiu. Pomimo rozwoju medycyny i technologii szeroko rozumiana edukacja zdrowotna różnych grup społecznych jest najważniejszym narzędziem w walce z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w tym zakażeń wirusem HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową.
Przede wszystkim od nas i naszych decyzji zależy zdrowie nasze i naszych bliskich.

 

Profilaktyka palenia tytoniu

Profilaktyka palenia tytoniu

Profilaktyka HIV/AIDS

Profilaktyka HIV/AIDS

Ogólnopolski Program Edukacyjny

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę"

Ogólnopolski Program Edukacyjny

Ogólnopolski Program Edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Program edukacyjny

Program edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne"

Program edukacyjny

Program edukacyjny "Mamo, Tato - co Wy na to?"

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny "Mały kleszcz - duży problem?"

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny "Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny"

Program

Program "Moje Dziecko Idzie do Szkoły"

Projekt

Projekt "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy"

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

Profilaktyka wszawicy

Profilaktyka wszawicy

Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Bezpieczeństwo Żywności

Bezpieczeństwo Żywności

Profilaktyka grypy

Profilaktyka grypy

Profilaktyka raka piersi

Profilaktyka raka piersi

Promocja szczepień ochronnych

Promocja szczepień ochronnych

O nas

O nas