Projekt edukacyjny "Mały kleszcz - duży problem?"

 

   Profilaktyka chorób odkleszczowych w 2018 roku - akcja "Mały kleszcz - duży problem?"

W roku 2018 na terenie woj. wielkopolskiego przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną „Mały kleszcz – duży problem?”, której celem był wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa na temat kleszczy, związanych nimi zagrożeń oraz profilaktyki chorób odkleszczowych. W ramach akcji na terenie woj. wielkopolskiego pracownicy pionu OZiPZ zorganizowali 71 szkoleń dla 1763 osób, głównie: harcerzy, kierowników i opiekunów dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku letniego, seniorów, koordynatorów edukacji zdrowotnej i pielęgniarek środowiska szkolnego. Dodatkowo w trakcie trwania akcji lato pracownicy powiatowych stacji przeprowadzili liczne pogadanki dla ponad 5000 uczestników wypoczynku letniego (kolonii, obozów) połączone z rozdawnictwem materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat kleszczy i instruktarzem prawidłowego ich usuwania.


Ze względu na gwałtowny wzrost liczebności kleszczy oraz zwiększenie się obszarów ich występowania (coraz częściej można je spotkać w miastach: parkach, skwerach, przydomowych ogródkach, a nawet w piwnicach) bardzo ważna jest edukacja społeczeństw w tym temacie. Działania w ramach akcji spotkały się bardzo dużym zainteresowaniem i przychylnym odbiorem ze strony jej uczestników a pracownicy. 

 

 

Wojewódzcy koordynatorzy Projektu:
Agnieszka Dyk-Duszyńska, Magdalena Stoicka-Kluj

Kontakt:
e-mail:
e-mail:
tel. (61) 656 80 21
tel. (61) 656 80 24