Projekt edukacyjny "Mały kleszcz - duży problem?"


   Cykl szkoleń na terenie woj. wielkopolskiego w ramach projektu "Mały kleszcz - duży problem?"

W I półroczu 2019 roku (na przełomie marca i kwietnia) na terenie woj. wielkopolskiego odbyło się pięc szkoleń na temat zagrożeń zwiazanych z występowaniem kleszczy oraz profilaktyki chorób odkleszczowych. Organizatorami szkoleń - przy współudziale pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu - byli pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemilogicznych w Pozaniu, Kaliszu, Lesznie, Pile
i Koninie.

W spotkaniach udział wzięło 249 osób, w tym:

  • 131 pielegniarek zatrudnionych w NZOZ'ach (głównie wykonujących szczepienia ochronne),
  • 38 higienistek i pielegniarek środowiska szkolnego,
  • 38 nauczycieli i koordynatorów zdrowia w placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • 42 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z woj. wielkopolskiego.

Tematyka wykładów dotyczyła charakterystyki kleszczy, epidemiologii, diagnostyki i leczenia najczęściej występujących w naszym kraju chorób odkleszczowych (boleriozy i kleszczowego zapalenia mózgu /KZM/). Uczestnicy ostrzymali wartościowe wskazówki dotyczące zmniejszenia ruzyka ukaszenia przez kleszcze, jak również co zrobić w sytuacji kiedy do ukąszenia już doszło. Właściwy poziom merytoryczny prelekcji zapewnili wykładowcy zewnętrzni głównie lekarze zakaźnicy, praktycy specjalizujący się w działaniach majacych na celu zmniejszenie liczby ukaszeń przez kleszcze, jak również pracownicy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich uczestnicy - na zakończenie - podkreślali, że wykłady były bardzo ciekawe i rzeczowe, a treści i praktyczne wskazówki przydatne w pracy zawodowej.

 

kleszcze Kalisz 2019 1

kleszcze Piła 2019 1

kleszcze Konin 2019 1

 

   Profilaktyka chorób odkleszczowych w 2018 roku - akcja "Mały kleszcz - duży problem?"

W roku 2018 na terenie woj. wielkopolskiego przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną „Mały kleszcz – duży problem?”, której celem był wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa na temat kleszczy, związanych nimi zagrożeń oraz profilaktyki chorób odkleszczowych. W ramach akcji na terenie woj. wielkopolskiego pracownicy pionu OZiPZ zorganizowali 71 szkoleń dla 1763 osób, głównie: harcerzy, kierowników i opiekunów dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku letniego, seniorów, koordynatorów edukacji zdrowotnej i pielęgniarek środowiska szkolnego. Dodatkowo w trakcie trwania akcji lato pracownicy powiatowych stacji przeprowadzili liczne pogadanki dla ponad 5000 uczestników wypoczynku letniego (kolonii, obozów) połączone z rozdawnictwem materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat kleszczy i instruktarzem prawidłowego ich usuwania.


Ze względu na gwałtowny wzrost liczebności kleszczy oraz zwiększenie się obszarów ich występowania (coraz częściej można je spotkać w miastach: parkach, skwerach, przydomowych ogródkach, a nawet w piwnicach) bardzo ważna jest edukacja społeczeństw w tym temacie. Działania w ramach akcji spotkały się bardzo dużym zainteresowaniem i przychylnym odbiorem ze strony jej uczestników a pracownicy. 

 

 

Wojewódzcy koordynatorzy Projektu:
Agnieszka Dyk-Duszyńska, Magdalena Stoicka-Kluj

Kontakt:
e-mail:
e-mail:
tel. (61) 656 80 21
tel. (61) 656 80 24

popup korona

popup korona 3