Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

 

Działalność Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu to nie tylko nadzór i edukacja. Każdego dnia nasi pracownicy robią wszystko, aby chronić Państwa zdrowie. Skuteczność tych działań zapewniają wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą, wdrożone systemy zarządzania jakością potwierdzone uzyskanymi certyfikatami akredytacyjnymi.

 


   Kierownictwo

 ATrybusz

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
dr n. med. Andrzej Trybusz

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu od 2006 roku.
Ukończył studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi na Wydziale Lekarskim. Pełnił służbę na wielu stanowiskach w jednostkach wojskowych oraz sztabie dywizji i okręgu wojskowym, następnie w Szefostwie Służby Zdrowia Wojska Polskiego. W latach 1998 ? 2001, będąc Szefem Służby Zdrowia Wojska Polskiego, pełnił funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej. W sierpniu 1998r. został mianowany generałem brygady. W listopadzie 2001 roku powołany został na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Funkcję tę sprawował do maja 2006r. Od sierpnia 2006r. do chwili obecnej jest Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.
Gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz jest specjalistą w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia wojsk, epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Posiada także 1o specjalizacji z psychiatrii. W 1989 roku obronił pracę doktorskq i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

 

 Jadwiga Kuczma

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
dr n. biol. Jadwiga Kuczma-Napierała

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu; magister pielęgniarstwa, doktor nauk biologicznych. Ukończyła specjalizację z medycyny społecznej i 1o z higieny i epidemiologii. Wieloletni dydaktyk i wykładowca z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego oraz epidemiologii i systemu jakości. Od 2000 roku do dzisiaj pełni funkcję Zastępcy Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wprowadziła System Jakości w Nadzorze w Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego. Autorka i współautorka ponad 50 prac naukowych. Wypromowała 100 magistrów i 40 licencjatów oraz kilkuset absolwentów studiów podyplomowych.

 

 Jacek Szopka

Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych
mgr Jacek Szopka

Wykształcenie wyższe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek nauki polityczne (1982). Podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Ekonomicznym 1992/1993. Przebieg pracy zawodowej: 1994  - 1998 nauczyciel SP nr 19 w Poznaniu. Od 1 września 1998 do chwili obecnej zastępca dyrektora WSSE ds. ekonomiczno  - administracyjnych.


   Komórki organizacyjne WSSE w Poznaniu i osoby sprawujące w nich funkcje

Oddział Epidemiologii
Kierownik - mgr Justyna Mazurek -fax: 61 656 80 44, e-mail:

Oddział Higieny Żywności i Żywienia
Kierownik - mgr Andrzej Wieland -fax: 61 854 48 12, e-mail:

Oddział Higieny Komunalnej
Kierownik - mgr Hanna Kurek - fax: 61 656 80 13, e-mail:

Oddział Higieny Pracy
Kierownik - mgr inż. Marek Duszyński - fax: 61 656 80 07, e-mail:

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Kierownik - mgr Marta Paul -Lis - fax: 61 656 80 01, e-mail:

Oddział Higieny Radiacyjnej
Kierownik - mgr Grażyna Grobelna - fax: 61 854 48 43, e-mail:

Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Kierownik - mgr inż. Lilla Łabno - e-mail:

Oddział ds Systemu Jakości
Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości - mgr inż. Joanna Krakowska - e-mail:

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Kierownik - mgr Hanna Gaertner - Wieland -  fax: 61 856 80 22, e-mail:

Dział Laboratoryjny
Kierownik Działu Laboratoryjnego / Główny Specjalista ds. Systemu Jakości w Dziale Laboratoryjnym –
dr inż. Faustyna Goc - fax: 61 852 50 03, e-mail:

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Kierownik- mgr Barbara Kozub - fax: 61 854 49 10, e-mail:

Laboratorium Badania Żywności
Kierownik - mgr Anna Knychała - fax: 61 854 48 49, e-mail:

Laboratorium Badania Wody i Gleby
Kierownik - dr inż. Jacek Olejniczak - fax: 61 854 48 29, e-mail:

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza
Kierownik - mgr Anna Bresińska - fax: 61 656 80 28, e-mail:

Laboratorium Aparatury Specjalnej
Kierownik - mgr Anna Rogulska -fax: 61 854 48 49, e-mail:

Laboratorium Badań Radiacyjnych
Kierownik - mgr Katarzyna Kierszko -fax: 61 854 48 43, e-mail:

Oddział Organizacji i Statystyki
Kierownik - mgr Alicja Filanowicz - fax: 61 854 48 56, e-mail:

Oddział Kadr
Kierownik - mgr Ewa Piotrowska - fax: 61 854 48 68, e-mail:

Sekcja Prawna
Kierownik - mgr Kazimierz Praczyk     e-mail:

Audytor Wewnętrzny
mgr Adam Piotrowski - mail:

Inspektor do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
mgr Tadeusz Grzybek - tel.: 61 854 48 36, e-mail:

Inspektor do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej
Artur Nosal - e-mail:

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Arkadiusz Koprowski

Rzecznik Prasowy
mgr Ewelina Suska -e-mail:

Oddział Ekonomiczny
Główna Księgowa - mgr Dorota Serafińska -  fax: 61 854 48 82, e-mail: 

Oddział Administracji
Kierownik - Bożena Zimniewicz -  fax 61 854 48 48, e-mail:

Oddział Techniczny
Kierownik - Artur Nosal -  fax: 61 854 48 01, e-mail:

Sekcja Informatyczna
Kierownik - mgr Michał Miller - e-mail:

Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych
Mirosław Piana; mgr Szymon Wróblewicz -  e-mail:

Inspektor Ochrony Danych
mgr Michał Miller – e-mail:   ; adres: ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań


   System Zarządzania

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wprowadzono i akredytowano Systemy Zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących- co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 438. Ponadto, wdrożony jest także System Zarządzania zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 - Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania rożnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

Poprzez wdrożenie Norm stanowiących zbiór ogólnych kryteriów dla przeprowadzania czynności laboratoryjnych i kontrolnych (inspekcyjnych), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za 2019r. - (otwórz)

Polityka Jakości WSSE - (otwórz)


Statut

Zarządzenie Nr 136/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu.
Zarządzenie nr 317/12  Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Załącznik do zarządzenia nr 317/12 - Statut Wojewódzkiej Stacji.


Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 8/19 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 6.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego WSSE w Poznaniu

Zarządzenie 8/19 - pobierz

Shemat organizacyjny w pliku PPT - pobierz

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wprowadzony został zarządzeniem Nr 11/17 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia  9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Regulamin WSSE w Poznaniu  - pobierz

 

 

popup korona

popup korona 3