W dniu 21 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 786). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urządu Wojewódzkiego.

 

 

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ogłosił w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie epidemiologii.

Uruchomiono w jednostce szkolącej - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu 4 miejsca szkoleniowe.

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz z załącznikami składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ w terminie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 15 grudnia 2019 r.


Specjalizacja w dziedzinie epidemiologii

1. Komunikaty
Z dniem 2 lipca 2016 r. straciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419 z późn. zm.). Stosowna informacja o wejściu w życie nowych przepisów zostanie przekazana w komunikacie.

2. Program specjalizacji w epidemiologii 
Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera: biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska,socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii.

POBIERZ PLAN ZAJĘĆ

 Zajęcia w grudniu w ramach specjalizacji z epidemiologii wg programu podstawowego odbędą się w dniach 13-14.12.2019 r.

13.12.2019 r.Zagadnienia:

Moduł I: Nauki biomedyczne – Kurs 2: Podstawy anatomii (8 godzin)

Miejsce kształcenia:  Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań.

Godziny: 1000 1630

14.12.2019 r.Zagadnienia:

Moduł I: Nauki biomedyczne – Kurs 2: Podstawy fizjologii (8 godzin)

Miejsce kształcenia: Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań.

Godziny: 900 – 1530

 

 

Zajęcia w styczniu w ramach specjalizacji z epidemiologii wg programu podstawowego odbędą się w dniach 10-11.01.2020 r.

10.01.2020 r.

Zagadnienia:

Moduł I: Nauki biomedyczne – Kurs 4: Propedeutyka medycyny (8 godzin)

Miejsce kształcenia:  Sala konferencyjna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

Godziny: 1000 1630

11.01.2020 r.

Zagadnienia:

Moduł I: Nauki biomedyczne – Kurs 4: Propedeutyka medycyny (8 godzin)

Miejsce kształcenia: Sala konferencyjna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

Godziny: 900 – 1530

 

Zajęcia w ramach specjalizacji z epidemiologii wg programu podstawowego odbędą się w dniach 07-08.02.2020 r.

07.02.2020 r.

Zagadnienia:

Moduł I: Nauki biomedyczne – Kurs 5: Podstawy medycyny klinicznej (8 godzin)

Miejsce kształcenia:  Sala konferencyjna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

Godziny: 1000 1630

08.02.2020 r.

Zagadnienia:

Moduł I: Nauki biomedyczne – Kurs 5: Podstawy medycyny klinicznej (8 godzin)

Miejsce kształcenia: Sala konferencyjna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

Godziny: 900 – 1530

 

3. Przydatne linki:

STAŻE KIERUNKOWE.

Wojewódzka Stacja Sanitarno ?Epidemiologiczna w Poznaniu jest wpisana na listę Ministra Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia:
- stażu kierunkowego w zakresie higieny pracy i epidemiologii dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy,
- stażu kierunkowego w zakresie epidemiologii chorób zakaźnych dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie epidemiologii,
- stażu kierunkowego w zakresie epidemiologii zarażeń i zakażeń dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z mikrobiologii medycznej,
- stażu kierunkowego w zakresie higieny dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z mikrobiologii medycznej.
Szczegółowe informacje dot. staży kierunkowych można znaleźć w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dodatkowe informacje dot. staży kierunkowych prowadzonych przez WSSE w Poznaniu można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 85 44 856 lub drogą mailową: