Specjalizacja w dziedzinie epidemiologii

1. W dniu 21 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 786 ze zm.). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.


2. Przydatne linki:
http://www.cmkp.edu.pl
http://www.poznan.uw.gov.pl/specjalizacje-w-dziedzinach-majacych-zastosowanie-w-ochronie-zdrowia

   

3. Program specjalizacji w epidemiologii

Program podstawowy dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera: biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii.

 

 

4. Zajęcia we wrześniu w ramach specjalizacji z epidemiologii wg programu podstawowego odbędą się w dniach 19-20.09.2020 r. oraz 25-27.09.2020 r.19.09.2020 r.
Zagadnienia:
Moduł III: Biostatystyka – Kurs: Biostatystyka (8 godzin)
Miejsce kształcenia:  Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu,
os. Przyjaźni 118
Godziny: 10.00 – 16.15

Zagadnienia:
Moduł IV: Epidemiologia ogólna – Kurs: Analiza i interpretacja wyników badania epidemiologicznego (4 godziny)
Miejsce kształcenia:  Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu,
os. Przyjaźni 118
Godziny: 16.30 – 19.3020.09.2020 r.
Moduł IV: Epidemiologia ogólna – Kurs: Analiza i interpretacja wyników badania epidemiologicznego (2 godziny)
Miejsce kształcenia:  Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu,
os. Przyjaźni 118
Godziny: 8.00 – 9.30

Zagadnienia:
Moduł III: Biostatystyka – Staż kierunkowy: Biostatystyka (8 godzin)
Miejsce kształcenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu,
os. Przyjaźni 118  
Godziny: 9.30 – 16.00


25.09.2020 r.
Zagadnienia:
Moduł III: Biostatystyka – Staż kierunkowy: Biostatystyka (8 godzin)
Miejsce kształcenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu,
os. Przyjaźni 118  
Godziny: 10.00 – 16.30

26.09.2020 r.
Zagadnienia:
Moduł III: Biostatystyka – Staż kierunkowy: Biostatystyka (8 godzin)
Miejsce kształcenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu,
os. Przyjaźni 118  
Godziny: 9.00 – 15.30

27.09.2020 r.
Zagadnienia:
Moduł III: Biostatystyka – Staż kierunkowy: Biostatystyka (8 godzin)
Miejsce kształcenia: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu,
os. Przyjaźni 118  
Godziny: 10.00 – 16.30


 Plan zajęć na wrzesień 19-20.09, 25-27.09.2020 r.- (pobierz)


STAŻE KIERUNKOWE.

Wojewódzka Stacja Sanitarno ?Epidemiologiczna w Poznaniu jest wpisana na listę Ministra Zdrowia jednostek uprawnionych do prowadzenia:
- stażu kierunkowego w zakresie higieny pracy i epidemiologii dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy,
- stażu kierunkowego w zakresie epidemiologii chorób zakaźnych dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie epidemiologii,
- stażu kierunkowego w zakresie epidemiologii zarażeń i zakażeń dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z mikrobiologii medycznej,
- stażu kierunkowego w zakresie higieny dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z mikrobiologii medycznej.
Szczegółowe informacje dot. staży kierunkowych można znaleźć w poszczególnych zakładkach na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dodatkowe informacje dot. staży kierunkowych prowadzonych przez WSSE w Poznaniu można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 85 44 856 lub drogą mailową: