Praktyki studenckie

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną (COVID-19) nie ma możliwości odbywania praktyki studenckiej  w WSSE w Poznaniu do odwołania.

 

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej (WSSE) w Poznaniu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich przy czym program praktyk winien odpowiadać zakresowi zadań realizowanych przez WSSE w Poznaniu.

Podanie o przyjęcie na praktykę  - wg wzoru  należy przesłać:
wzór podania: PDF  (pobierz)
wzór podania: WORD (pobierz)

- na adres e-mail: lub
- l
istownie: Wojewódzka Stacja-Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań  lub
- kierować zapytania telefonicznie: tel. (61) 85 44 856

Po rozpatrzeniu podania student otrzyma informację o przyjęciu lub braku możliwości odbycia praktyki.
Warunkiem przyjęcia na praktykę jest podpisanie złożonego przez uczelnię porozumienia (umowy) w sprawie organizacji praktyki zawartego pomiędzy uczelnią
a WSSE w Poznaniu, określającego prawa i obowiązki stron.

Porozumienie (w dwóch egzemplarzach) przygotowuje uczelnia. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki w WSSE
w Poznaniu.