PLIKI DO POBRANIA - WNIOSKI

 

1. wzór wniosek o dokonanie zmian w rejestrze - (pobierz)

2. wzór wniosek o rejestrację zakładu - (pobierz)

3. wzór wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru - (pobierz)

4. wzór wniosek o zatwierdzenie i rejestrację. - (pobierz)

 

WAŻNE INFORMACJE

Interwencje Konsumenckie -  (czytaj)

Normy żywienia dla populacji Polski - (czytaj)

Produkcja Pierwotna - dot. działalności rolniczej -  (czytaj)

Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) - (czytaj)

Środki spożywcze oraz żywienie dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty - (czytaj)

 

DOBRA PRAKTYKA W POSTĘPOWANIU Z ŻYWYMI RYBAMI BĘDĄCYMI PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

MATERIAŁ POCHODZI ZE STRONY INTERNETOWEJ

GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania,

należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122).

 1. Zalecenia dot. uśmiercania ryb w punktach sprzedaży detalicznej
 

Metoda – uderzenie w część czołową czaszki lub poddanie działaniu prądu elektrycznego powodujące utratę przytomności w połączeniu z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją.

 

Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, uwzględniający specyfikę tej gromady kręgowców. Zgodnie z raportem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) do humanitarnych metod ogłuszania ryb należą metody mechaniczna i elektryczna.

Miejsce – wydzielone pomieszczenie lub miejsce np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem punktu sprzedaży albo namiotu zewnętrznego, który całkowicie zapobiega udziałowi osób postronnych.

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci (art.

34 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt). Jest to zakaz bezwzględny, zagrożony sankcją karną z art. 35 ustawy.

 1. Zalecenia dot. personelu
 • ukończone 18 lat
 • doświadczenie przy hodowli i/lub chowie ryb albo odbyte szkolenie z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb
 • w przypadku dystrybucji ryb z udziałem pośrednika, zapewnia on aby sprzedawca końcowy był przeszkolony z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb.
 1. Zalecenia dot. warunków przetrzymywania żywych ryb
 

 • baseny - szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach
 • woda – czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin
 • zagęszczenie - maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody 1kg masy ryby / l wody
 • optymalna temp. wody 4 – 6 ℃ max 10℃
 • ryby bez widocznych uszkodzeń – ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.
 1. Sprzedaż
 

Zaleca się, aby sprzedaż ryb odbywała się wyłącznie po uprzednim ich uśmierceniu. W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą zaleca się postępowanie uwzględniające dobrostan ryb.

 

 1. Zalecenia dotyczące opakowań stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez odbiorców detalicznych
 

 • z wodą - podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji – dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody
 

 • bez wody, pozwalające karpiom na wykorzystanie naturalnej wymiany gazowej przez powierzchnię skóryzasadą stosowania takiego opakowania jest to, aby ryba nie stykała się powierzchnią skóry z opakowaniem, jak to np. ma miejsce, gdy ryba zostanie owinięta torbą foliową. W celu zapewnienia wymiany gazowej opakowanie powinno posiadać elementy odsuwające ciało ryby od powierzchni opakowana np. pojemniki z „ożebrowaniem” lub odpowiednio perforowany wkład z tworzywa umieszczony wokół ciała ryby. Dodatkowo torba, w której umieszczona jest ryba, musi pozostawać niezawiązana. W jednym opakowaniu można umieścić jedną rybę.


 1. Zalecenia dla odbiorców detalicznych dotyczące przenoszenia żywych ryb po ich zakupie w sklepie
 

Zaleca się m. in. aby:

 • czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu był jak najkrótszy
 • po zakupie nie zmieniać sposobu przenoszenia żywej ryby (nie wylewać wody w przypadku opakowań z wodą; nie usuwać elementów pozwalających na odsunięcie ciała ryby od opakowania – w przypadku opakowań bez wody; nie uszczelniać opakowania, nie zawiązywać torby, aby umożliwić swobodny dopływ powietrza i tlenu
 • opakowania indywidualnie używane przez klienta w celu przenoszenia ryby żywej powinny spełniać wymagania podane w pkt. 5.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie materiału umieszczonego na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/

popup korona

popup korona 3