1


 Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej                                (Na zdjęciu pierwszy po lewej stronie)

mgr inż. Szymon Marciniak

Wykształcenie: mgr inż. technologii ochrony środowiska,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Politechnika Poznańska,  Wydział Technologii Chemicznej.
Studia podyplomowe: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska.

 

 


powrot

popup korona

popup korona 3