oddzial higieny komunalnej


 

mgr Hanna Kurek
Kierownik Odddziału Higieny Komunalnej

Wykształcenie wyższe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Mat-Fiz-Chem, Kierunek Chemia.

.

 

powrot