os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań

fax. (61) 656-80-13
e-mail:
 

1. Działalność Oddziału polega na sprawowaniu nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym (w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakości wody w kąpieliskach, w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, w tym podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i domami pomocy społecznej).

2. Oddział Higieny Komunalnej koordynuje i kontroluje działania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa wielkopolskiego w zakresie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:
- podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- domów pomocy społecznej
- obiektów świadczących usługi hotelarskie, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych,
- zakładów fryzjersko-kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu, solariów,
- urządzeń wodnych wraz z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych,
- basenów kąpielowych i kąpielisk zorganizowanych na wodach powierzchniowych,
- obiektów i środków transportu publicznego (m.in. dworce PKP i PKS, pociągi, autobusy, tramwaje i inne),
- obiektów powodujących uciążliwości dla ludzi (w tym emitujących hałas)
- innych obiektów: pralni, obiektów kulturalnych, obiektów sportowych, cmentarzy, zakładów pogrzebowych, stacji paliw itp.

3. Koordynuje monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Opracowuje informacje, komunikaty i oceny dotyczących stanu sanitarnego:
- jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- jakości wody przeznaczonej do kąpieli w kąpieliskach zorganizowanych oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
- podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie województwa wielkopolskiego.

5. Konsultuje projekty technologiczne uzdatniania wody, urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów rekreacyjnych.

6. Rozpatruje zgłoszenia, interwencje i skargi dotyczące zagrożeń zdrowotnych w zakresie zagadnień higieny komunalnej.

O nas

O nas

Wybrane akty prawne określające wymagania sanitarno-higieniczne i techniczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wybrane akty prawne określające wymagania sanitarno-higieniczne i techniczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody na pływalniach

Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody na pływalniach

Hałas

Hałas

Prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem przewodnikiem

Prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem przewodnikiem

Występowanie insektów w blokach mieszkalnych

Występowanie insektów w blokach mieszkalnych

Ocena jakości wody w kąpieliskach

Ocena jakości wody w kąpieliskach

popup korona

popup korona 3