os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań

e-mail:
 

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, a w szczególności:
1. Koordynuje bieżący nadzór sanitarny w placówkach nauczania i wychowania oraz na wyższych uczelniach.
2. Nadzoruje przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w odniesieniu do:
-  pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach nauczania i wychowania,
-  ergonomii stanowisk pracy uczniów i dzieci przedszkolnych (dostosowanie mebli do wzrostu dziecka),
-  higieny pracy umysłowej uczniów (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych),
-  placówek i sposobu organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

Wypoczynek

Wypoczynek

Wytyczne dla sal zabaw

Wytyczne dla sal zabaw

Ergonomia stanowiska pracy ucznia

Ergonomia stanowiska pracy ucznia

Higiena rąk

Higiena rąk

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

Problematyka wszawicy

Problematyka wszawicy

Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

Poradnik opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Poradnik opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

O nas

O nas