Wzory wybranych formularzy sprawozdawczych obowiązujących w 2017r.

SYMBOL TYTUŁ FORMULARZA
MZ-54  Roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych za rok 2015
MZ-55  Okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę
MZ-56  Dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach
MZ-57  Roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości za rok 2015
MZ-57  Roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości za rok 2016
MZ-58  Roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania za rok 2015
MZ-58  Roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania za rok 2016
X  Miesięczny, kwartalny, roczny raport o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne
X  Miesięczny, roczny raport o zgonach oraz podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych
X  Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie
X  Kwartalne sprawozdanie z nadzoru nad kartami uodpornienia i osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień ochronnych
X  Sprawozdanie o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę - tygodniowe, dzienne, kwartalne, roczne

 

źródło

popup korona

popup korona 3