Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B (WZW B)

Jest chorobą wywoływaną przez wirus B zapalenia wątroby z rodziny Hepadnaviridae (HBV).

Objawy choroby związane są z uszkodzeniem komórek wątroby. WZW B może przebiegać bez symptomatycznych objawów ostrej czy przewlekłej infekcji. Ostra infekcja może przebiegać z objawami o nasileniu średnim do bardzo ciężkiego. Ocenia się, że objawy okresu ostrego wzw B występują u 40-50% zakażonych. U dzieci WZW B przebiega zwykle bezobjawowo z tendencją do przechodzenia w postać przewlekłą, odwrotnie jak u osób w podeszłym wieku, wśród których wskaźnik umieralności z powodu ostrej postaci może sięgać 2%. Objawy narastają powoli, uszkodzenie wątroby u części chorych jest poprzedzone objawami prodromalnymi (dyspeptycznymi, rzadziej rzekomogrypowymi). Przewlekłe zapalenie wątroby (dotyczące >30% dzieci i <5% dorosłych) powodują wysokie ryzyko marskości wątroby  (25%) lub raka (5%). W okresie kiedy dochodzi do uszkodzenia czynności wątroby, pojawia się podwyższenie temperatury ciała, utrata łaknienia, nudności, ogólne zmęczenie i osłabienie, a u części chorych żółtaczka. Ponadto chorzy stanowią rezerwuar wirusa. Nosicielstwo wirusa zwykle utrzymuje się przez całe życie.

Okres wylęgania choroby jest dość długi i wynosi przeciętnie 60-90 dni (czasem 6 miesięcy i dłużej).

Największe znaczenie dla zakażenia ma naruszenie ciągłości tkanek i kontakt (uszkodzonej skóry, śluzówek) ze skażoną krwią lub wydzielinami ciała (surowicą, spermą, śliną). Niewielka ilość krwi zakażonej może być przyczyna zakażenia. Naruszenie ciągłości tkanek może być związane z zabiegiem medycznym, niemedycznym lub przypadkowe.

U noworodków i dzieci istnieje możliwość przeniesienia zakażenia z matki na dziecko w trakcie porodu, a także z zakażonych członków rodziny przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym. U młodzieży i osób dorosłych do zakażenia może dojść drogą kontaktów seksualnych lub przez używanie zanieczyszczonych igieł i strzykawek podczas przyjmowania narkotyków.

Możliwość zakażenia w trakcie transfuzji  lub przyjmowania czynników krwiopochodnych w krajach Unii Europejskiej jest mało prawdopodobna i obecnie niezwykle rzadka.

HBV występuje powszechnie na całym świecie. Szacuje się, iż na świecie jest około 350 mln nosicieli wirusa. Szczepienia przeciwko WZW B są aktualnie najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania zakażeniu.

Sytuacja epidemiologiczna:

Tabela 1. Liczba zachorowań i zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu B (ostre i przewlekłe) w Wielkopolsce i Polsce w latach 2010-2018.

 

ROK

WIELKOPOLSKA

POLSKA

l. zachorowań

zapadalność

l. zachorowań

zapadalność

2010

324

9,49

1633

4,28

2011

263

7,62

1583

4,11

2012

249

7,20

1583

4,11

2013

242

6,99

1541

4,00

2014

327

9,43

2763

7,18

2015

418

12,03

3518

9,15

2016

343

9,86

3811

9,92

2017

379

10,86

3363

8,75

2018

354

10,14

3202

8,34

 

 

Wykres 1. Zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu B (ostre i przewlekłe) w Wielkopolsce i Polsce w latach 2010-2018.

wzwb2018

 

Opracowała: Izabela Malecka

popup korona

popup korona 3