Jersinioza.
Jersinioza jest chorobą odzwierzęcą, wywołaną przez pałeczki z rodzaju Yersinia. U ludzi może mieć ona charakter ostry lub przewlekły. U osób chorych dominują objawy ze strony przewodu pokarmowego, w tym biegunka, bóle brzucha, czasem wymioty oraz gorączka. Na skutek zakażenia może dochodzić również do reaktywnego zapalenia stawów, zmian skórnych, rumienia guzowatego.

Źródłem zakażenia są zakażone pałeczkami Yersinia zwierzęta (zarówno dzikie jak i domowe) lub ludzie. Do zakażenia dochodzi poprzez spożycie produktów spożywczych, w tym niedogotowanego mięsa wieprzowego, niepasteryzowanego mleka, skażonych produktów roślinnych oraz zanieczyszczonej wody.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia należy:
- przestrzegać podstawowych zasad higieny,
- zwracać uwagę na właściwe przygotowywanie wieprzowiny - nie należy spożywać jej w postaci surowej lub niedogotowanej,
- nie należy pić surowego mleka lub wody wątpliwej jakości, z nieznanego źródła, nieświeżej,
- podczas uboju unikać skażenia kałem, zarówno mięsa, jak i innych części przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- ze względu na możliwość wystąpienia zakażeń szpitalnych spowodowanych jersinią, również w szpitalu należy zachować odpowiednie środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażenia,
- powinny być również zachowane właściwe środki w celu zapobieżenia przeniesienia się zakażenia podczas transfuzji krwi.

Opracowanie: Oddział Epidemiologii