Toksokaroza.
Toksokaroza jest chorobą odzwierzęcą wywołaną inwazją glisty psiej (Toxocara canis) lub glisty kociej (Toxocara cati). U ludzi może objawiać się m.in. zmianami w zachowaniu, bólami głowy, drgawkami, bólami brzucha, wysypką, kaszlem, zaburzeniami w widzeniu. Źródłem zarażenia ludzi są m.in. zarażone psy, koty, ich odchody, zanieczyszczony odchodami zwierząt piasek i gleba, skażony pokarm, zanieczyszczone ręce.

Istnieje wiele sposobów zapobiegania tej chorobie u ludzi, w tym m.in.:
- odrobaczanie psów i kotów - co najmniej 4 razy do roku przy pomocy preparatów zalecanych przez lekarzy weterynarii,
- nie dopuszczanie do kontaktów dzieci z nieznanymi zwierzętami,
- zabezpieczenie piaskownic (plandeki) i placów zabaw dla dzieci (ogrodzenia) przed kontaktem ze zwierzętami,
- sprzątanie odchodów zwierząt z terenów publicznych i prywatnych przez właścicieli,
- okresowa wymiana piasku w piaskownicach,
- mycie rąk przed jedzeniem, po zabawie na placu zabaw lub w piaskownicy, pracach ogrodniczych i kontakcie ze zwierzętami,
- używanie gumowych rękawic przy wykonywaniu prac w ziemi,
- obcinanie paznokci dzieciom,
- mycie jarzyn i owoców pod bieżącą wodą,
- unikanie karmienia dzieci na placach zabaw i w piaskownicach.

Toksokarozę powinno leczyć się w specjalistycznych ośrodkach. Leczenie jest długotrwałe. Proces resorpcji zabitych larw, likwidacja stanów zapalnych wokół tych larw oraz proces naprawczy tkanek trwa kilka tygodni, a nawet miesięcy. Zaniedbanie choroby (np. późne wprowadzenie leczenia) może spowodować groźne następstwa - nieodwracalne uszkodzenia tkanek, w których doszło do inwazji larw.

Opracowanie: Oddział Epidemiologii

popup korona

popup korona 3