Inwazyjna Choroba Pneumokokowa.
Inwazyjną Chorobę Pneumokokową wywołuje Streptococcus pneumoniae będący przyczyną wielu zespołów klinicznych zależnie od miejsca zakażenia (np. ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Przebieg choroby jest zróżnicowany od średnio ciężkich, często nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych do ciężkiej, inwazyjnej postaci zapalenia płuc z posocznicą o powikłanym przebiegiem. Zakażenie zazwyczaj jest poprzedzone kolonizacją górnych dróg oddechowych przez S. pneumomiae, nasiloną w okresach zimowo-jesiennych.

Kryteria kliniczne
Nie dotyczy.

Kryteria laboratoryjne
Co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów:
- izolacja Streptococcus pneumoniae z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe,
- wykrycie kwasu nukleinowego Streptococcus pneumoniae z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe,
- wykrycie antygenu Streptococcus pneumoniae w miejscu, które w warunkach prawidłowych jest jałowe.

Kryteria epidemiologiczne
Nie dotyczy.

Klasyfikacja przyoadku:
A. Przypadek możliwy
Nie dotyczy.

B. Przypadek prawdopodobny
Nie dotyczy.

C. Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne

 

Inwazyjna choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae w województwie wielkopolskim i w Polsce w latach 2012-2016.

Lata

Województwo wielkopolskie

Polska

Liczba  zachorowań

Zapadalność

Liczba  zachorowań

Zapadalność

2013

34

0,98

539

1,4

2014

61

1,76

701

1,82

2015

86

2,48

988

2,57

2016

104

2,99

955

2,49

2017

123

3,53

1155

3,01

 

Liczba zachorowań na inwazyjna choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae w województwie wielkopolskim w latach 2012-2016 wg grup wiekowych.

Lata

Grupy wiekowe

0-4

5-9

10-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

ogółem

2012

8

1

1

0

1

0

1

1

9

22

2013

7

2

4

0

1

1

4

2

13

34

2014

11

5

2

1

1

2

3

17

19

61

2015

18

2

1

0

3

1

6

13

42

86

2016

20

1

0

3

0

4

8

19

49

104

 

Liczba zachorowań i zapadalność z podziałem na postać kliniczną w Wielkopolsce w latach 2014-2016.

  2017

2016

2015

2014

liczba zachorowań zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

Zapalenie opon mózgowych/i lub mózgu

173 0,45

18

0,4

16

0,46

18

0,52

Posocznica

797 2,07

47

1,35

41

1,18

33

0,95

Inna określona i nie określona

450 1,17

57

1,64

42

1,21

13

0,37

 

 

Liczba zachorowań i zapadalność z podziałem na postać kliniczną w Wielkopolsce w latach 2014-2017.

  2017

2016

2015

2014

liczba zachorowań zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

Zapalenie opon mózgowych/i lub mózgu

22 0,63

14

0,4

16

0,46

18

0,52

Posocznica

53 1,52

34

0,98

41

1,18

33

0,95

Inna określona i nie określona

54 1,55

30

0,86

42

1,21

13

0,37 

Liczba zachorowań na inwazyjna choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae
w województwie wielkopolskim w latach 2013-2017 wg grup wiekowych.


 

Lata

Grupy wiekowe

0-4

5-9

10-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

ogółem

2013

7

2

4

0

1

1

4

2

13

34

2014

11

5

2

1

1

2

3

17

19

61

2015

18

2

1

0

3

1

6

13

42

86

2016

20

1

0

3

0

4

8

19

49

104

2017

7

2

1

1

4

7

9

18

74

123

 

 

Tab. 1. Inwazyjna choroba meningokokową w województwie wielkopolskim i w Polsce w latach  2013-2017.

Lata

Województwo wielkopolskie

Polska

liczba  zachorowań

zapadalność

liczba  zachorowań

zapadalność

2013

24

0,7

251

0,6

2014

20

0,6

187

0,5

2015

23

0,7

218

0,6

2016

27

0,8

167

0,4

2017

25

0,7

224

0,6

 

 

Tab. Postaci kliniczne inwazyjnej choroby meningokokowej w Wielkopolsce w latach 2015-2017.

 

Postać kliniczna

Rok

2015

2016

2017

Choroba meningokokowa inwazyjna: ogółem

23

100%

27

100%

25

100%

Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu

19

82,6%

20

74,1%

16

64%

Posocznica

12

52,1%

16

59,3%

12

48%

źródło: NIZP-PZH