Inwazyjna choroba pneumokokowa

(Zródło: NIZP-PZH)

Inwazyjną Chorobę Pneumokokową wywołuje Streptococcus pneumoniae będący przyczyną wielu zespołów klinicznych zależnie od miejsca zakażenia (np. ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych). Przebieg choroby jest zróżnicowany od średnio ciężkich, często nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych do ciężkiej, inwazyjnej postaci zapalenia płuc z posocznicą o powikłanym przebiegiem. Zakażenie zazwyczaj jest poprzedzone kolonizacją górnych dróg oddechowych przez S. pneumomiae, nasiloną w okresach zimowo-jesiennych.

Kryteria kliniczne

Nie dotyczy.

 

Kryteria laboratoryjne

Co najmniej jedno z następujących trzech kryteriów:
- izolacja Streptococcus pneumoniae z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe,
- wykrycie kwasu nukleinowego Streptococcus pneumoniae z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe,
- wykrycie antygenu Streptococcus pneumoniae w miejscu, które w warunkach prawidłowych jest jałowe. 

Kryteria epidemiologiczne

Nie dotyczy.

KLASYFIKACJA PRZYPADKU:

  1. Przypadek możliwy
Nie dotyczy.

  1. Przypadek prawdopodobny
Nie dotyczy.

  1. Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne

 

Tab. 1. Liczba zachorowań i zapadalność na Inwazyjną chorobę pneumokokową w Wielkopolsce i w Polsce w latach 2014-2018.

Lata

Województwo wielkopolskie

Polska

Liczba  zachorowań

Zapadalność

Liczba  zachorowań

Zapadalność

2014

61

1,76

701

1,82

2015

86

2,48

988

2,57

2016

104

2,99

955

2,49

2017

123

3,53

1155

3,01

2017 134 3,84 1315 3,42

 

Tab.2. Liczba zachorowań na inwazyjna choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae w województwie wielkopolskim w latach 2014-2018 wg grup wiekowych.

Lata

Grupy wiekowe

0-4

5-9

10-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

ogółem

2014

11

5

2

1

1

2

3

17

19

61

2015

18

2

1

0

3

1

6

13

42

86

2016

20

1

0

3

0

4

8

19

49

104

2017 7 2 1 1 4 7 9 18 74 123
2018 11 1 1 0 5 9 10 20 77 134

 

Tab.3. Liczba zachorowań i zapadalność z podziałem na postać kliniczną w Wielkopolsce w latach 2015-2018

 

2018

2017

2016

2015

liczba zachorowań

zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

liczba zachorowań

zapadalność

Zapalenie opon mózgowych/i lub mózgu

20

0,57

22

0,63

14

0,4

16

0,46

Posocznica

59

1,69

53

1,52

34

0,98

41

1,18

Inna określona i nie określona

67

1,92

54

1,55

30

0,86

42

1,21

 

 

popup korona

popup korona 3