Poliomyelitis
Nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego-Medina, zapalenie przednich rogów rdzenia to synonimy ostrej wirusowej choroby zakaźnej wywołanej przez trzy typy poliowirusów - 1, 2 oraz 3. Zakażenia poliowirusami wywołują różnorodne obrazy kliniczne, od zakażeń bezobjawowych, poronnych, postaci oponowych do ciężkich zachorowań porażennych.

Źródłem zakażenia jest zakażony bezobjawowo człowiek, rzadziej osoba chora (kał, wydzielina z dróg oddechowych i gardła). Zakażenie utrzymuje się głównie wśród dzieci i szerzy się głównie droga pokarmową i kropelkową przez bliska styczność z zakażonym człowiekiem, a także przez przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z gardła lub kałem. Pewną role jako mechaniczni przenosiciele mogą odegrać muchy, ale również woda pitna zanieczyszczona ściekami komunalnymi i woda w basenach kąpielowych może mieć znaczenie w szerzeniu się zakażeń.
Okres wylegania trwa ok 7-14 dni, ale może wahać się od 3 do 21 dni, a nawet dłużej w zachorowaniach skojarzonych ze szczepieniami u osób z niedoborem odporności.

Ostre Porażenie Wiotkie (OPW)
Ostre poważenie wiotkie jest jednym z objawów zakażenia poliowirusem. Obejmuje ono poszczególne grupy mięśni kończyn lub tułowia. Porażenia te są przeważnie niesymetryczne, ale występują również porażenia obu kończyn górnych lub dolnych, czasami obejmują cztery kończyny i niektóre mięśnie tułowia. Porażenia narastają w ciągu pierwszych kilku dni i towarzyszy im gorączka. Niedowłady mają charakter trwały, chociaż po kilku tygodniach lub miesiącach mogą cofać się w różnym stopniu.

Światowy program eradykacji poliomyelitis
Szczepienia przeciwko poliomyelitis doprowadziły w krótkim czasie do radykalnego spadku zachorowań, szczególnie w Europie, Ameryce Północnej, Japonii, i Australii.
Od roku 1988 do dnia dzisiejszego prowadzony jest światowy program eradykacji poliomyelitis koordynowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Nadzór nad OPW
W Polsce poliomyelitis jest podejrzewane w każdorazowym przypadku wystąpienia ostrych porażeń wiotkich w obrębie jednej lub więcej kończyn z obniżeniem lub zanikiem odruchów ścięgnistych w zajętych kończynach bez innej znanej przyczyny, bez zaburzeń czucia i bez zaburzeń myślenia.
1. Światowy Program Eradykacji Poliomyelitis.
2. Schemat postępowania w przypadku Ostrego Porażenia Wiotkiego u osoby < 15 r.ż.
3. Informacja dla lekarzy.
4. Lista koordynatorów OPW.

Źródło: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, Z. Jarząbek.

Opracowanie: Oddział Epidemiologii

popup korona

popup korona 3