Informacje ogólne.

Klebsiella pneumoniae NDM oznacza grupę bakterii Enterobacteriaceae, które uodporniły się na większość antybiotyków w tym na karbapenemy. Enetrobacteriaceae są to bakterie, które bytują w przewodzie pokarmowym każdego człowieka. Karbapenemy są to antybiotyki, które stosowane są w leczeniu ciężkich zakażeń. Rozprzestrzenianie NDM wynika m.in. z masowego stosowania antybiotyków zarówno w leczeniu szpitalnym jak i w leczeniu prowadzonym przez lekarza rodzinnego.
W zdecydowanej większości przypadków NDM bytują w przewodzie pokarmowym nie stanowiąc zagrożenia i nie powodują powstania objawów zakażenia, jest to tzw. nosicielstwo przewodu pokarmowego. W niektórych sytuacjach NDM może spowodować zakażenie, np. gdy pacjent poddany jest chemioterapii, gdy jest cewnikowany do pęcherza moczowego lub gdy leczony jest w oddziale intensywnej terapii.
Bakteria może łatwo rozprzestrzeniać się w środowisku szpitalnym czy domach opieki, najczęściej poprzez bezpośredni kontakt z innym chorym, który jest nosicielem NDM.
Nie należy leczyć nosicielstwa NDM w przewodzie pokarmowym. Konieczność leczenia występuje gdy powstają objawy zakażenia wywołane przez tą bakterię, do których należą m.in. zakażenie dróg moczowych, zakażenie rany chirurgicznej. NDM nie powoduje biegunki i innych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.
Nosicielstwo w przewodzie pokarmowym może utrzymywać się przez miesiące. Większość pacjentów pozbywa się nosicielstwa w ciągu 6 miesięcy. Pozbycie się bakterii NDM powinno zostać potwierdzone w co najmniej dwóch badaniach wymazu z odbytu i jednym badaniu genetycznym lub w co najmniej trzech ujemnych posiewach wykonanych w odstępie > 48 godz.
Dla nosicieli NDM badania wykonywane w WSSE w Poznaniu bezpłatnie nie wcześniej niż po miesiącu od wypisania ze szpitala.
Kryteria rozpoznania w szpitalu/zakładzie opieki zdrowotnej ogniska epidemicznego powodowanego przez szczepy Klebsiella pneumoniae produkujące karbapenemazy:
Ognisko epidemiczne jest rozpoznawane, gdy obecność szczepów Klebsiella pneumoniae produkujących karbapenemazy została stwierdzona (potwierdzona w testach NP lub w ośrodku referencyjnym) u co najmniej dwóch pacjentów w danym oddziale, z których co najmniej jeden został rozpoznany w badaniu wykonanym w trakcie hospitalizacji a nie przy przyjęciu do szpitala.
- Ognisko zostaje rozpoznane w sytuacji gdy co najmniej jeden izolat został stwierdzony w badaniu na materiale pobranym od pacjenta > 48 godz. od przyjęcia do szpitala.
- Ognisko nie zostaje rozpoznawane gdy szczepy Klebsiella pneumoniae produkujące karbapenemazy zostały stwierdzone jedynie w materiale pobranym ≤ 48 godz. od przyjęcia.
- Ognisko epidemiczne jest rozpoznawane niezależnie od obrazu klinicznego pacjentów, dotyczy zarówno pacjentów z objawowym zakażeniem jak i z kolonizacją w przewodzie pokarmowym.
Ognisko epidemiczne zgłaszane jest niezwłocznie do PSSE.

POBIERZ - formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania mikrobiologicznego w kierunku Klebsiella pneumoniae produkującej karbapenemazy.
POBIERZ - zasady postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Klebsiella pneumoniae produkujących karbapenemazy.
POBIERZ - zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enetrobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC.
POBIERZ - informacja dla pacjenta.
ZOBACZ - Opornosć na antybiotyki β-laktamowe. Aktualna sytuacja dotycząca Klebsiella pneumoniae NDM+ w Wielkopolsce.
 

Wykaz laboratoriów wykonujących testy potwierdzania obecności karbapenemaz

1. Laboratoria wykonujące testy NP na terenie Poznania - szczep należy przesłać na płytce krwawej do:
- Laboratorium Mikrobiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 - czas wykonania badania ok 2 godz. poniedziałek-piątek 7:00-12:00, sobota 8:00-10:00
- Laboratorium Mikrobiologiczne Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu ul. Długa ½ czas wykonania badania ok 2 godz. poniedziałek-piątek od 7:30-15.00, sobota-niedziela 8-12.00

2. Laboratoria wykonujące diagnostykę genetyczną na obecność karbapenemaz :
- Testy Xpert Carba-R wykonywane są Laboratorium Mikrobiologiczne Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu ul Długa ½ materiał do pobrania: próbka kału wielkości orzecha laskowego czas wykonania badania : ok 2 godz. poniedziałek-piątek od 7:30-15.00, sobota-niedziela 8-12.00 koszt badania 350 zł
Wskazania do wykonania badania: weryfikacja ustąpienia nosicielstwa po co najmniej dwóch ujemnych posiewach wymaz z odbytu.

Uwaga !
Każdy szczep Klebsiella pneumoniae wytwarzający karbapanemazy powinien zostać wysłany do Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliowści Drobnoustrojów.

Opracowała: Karolina Magdziarz, Katarzyna Jekiełek

pdfZobacz prezentację