Dokumenty do pobrania

 

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące odbiorów budowlanych wynikających z art. 56 Prawa budowlanego w związku z trwającym stanem epidemii (POBIERZ)

Zalecenia Państwowego Zakładu Higieny dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (POBIERZ)