Szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców.

Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zaprasza serdecznie na dwudniowe szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców w zakresie zapewnienia jakości pobierania próbek wody do badań zgodnie § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989), które odbędzie się w dniach 16 - 17 maja 2017r.

 

Uzyskany certyfikat upoważniać będzie osoby przeszkolone do pobierania próbek wody do badań.

 

POBIERZ - karta zgłoszeniowa na szkolenie dla próbkobiorców.

POBIERZ - karta „Rachunek za szkolenie”.

POBIERZ - komunikat zawierający informację o szkoleniu.

ZOBACZ - mapka dojazdowa.