laboratorium aparatury specjalnejmgr farm. Anna Rogulska
kierownik Laboratorium Aparatury Specjalnej od roku 2001
 

W Laboratorium zatrudnionych jest 11 pracowników. Wszyscy posiadają dyplomy ukończenia wyższych uczelni.
Mamy wśród nas absolwentów Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Politechniki Poznańskiej.

Nasz zespól ciągle doskonali swoja wiedzę podejmując studia podyplomowe, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień związanych z wiedzą ogólną jak i analityczną potrzebną w codziennej pracy w Laboratorium. Zespół analityków współpracuje ze sobą przy rozwiązywaniu wszystkich problemów i nowych zadań analitycznych wyznaczonych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz współpracuje z innymi Laboratoriami Inspekcyjnymi w Polsce.


 

 

powrot