ul. Libelta 36, 61-707 Poznań

fax.(61) 85 44 849
e-mail:

Laboratorium Aparatury Specjalnej wykonuje badania fizykochemiczne środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, próbek pobieranych w związku z podejrzeniem o zatrucia pokarmowe i chemiczne, badania próbek powietrza oraz badania wody przeznaczonej do spożycia oraz  z pływalni .

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu

 

O nas

O nas

Ankieta

Ankieta