lbzipu 01


lbzipu 02

Anna Knychała
Kierownik Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
 
Wykształcenie wyższe, mgr farmacji - Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Farmacji, Kierunek Analityka farmaceutyczna
Specjalizacja I stopnia z Analityki farmaceutycznej - 1984r
Przebieg pracy zawodowej:
Od 1976r - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. w Poznaniu
Dział Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Oddział Badania Żywności, a następnie Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku
Zainteresowania: Literatura piękna, sporty rekreacyjne

 

 

powrot