wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

fax: (61) 85 44 849
e-mail:

Laboratorium Badania Żywności wykonuje badania fizykochemiczne, biochemiczne i biologiczne oraz mikrobiologiczne środków spożywczych, wyrobów konsumpcyjnych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, produktów kosmetycznych, próbek pobieranych w związku z podejrzeniem o zatrucia pokarmowe, próbek sanitarnych. Badania żywności genetycznie modyfikowanej objęte są elastycznym zakresem akredytacji.

Pracowania Badania Żywności Genetycznie Modyfikowanej w myśl Ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) jest zakładem inżynierii genetycznej dla zamkniętego użycia GMO I kategorii zagrożenia (Decyzja MŚ Nr 134/2016).

Laboratorium przyjmuje próbki do badania w Pokoju Przyjmowania Próbek (budynek ul. Libelta 36, wejście od ul. Noskowskiego), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 14:00.

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu

O nas

O nas

Oferta badań

Oferta badań

Zlecenie badania

Zlecenie badania

Wykaz stosowanych metod

Wykaz stosowanych metod

Ankieta

Ankieta

popup korona

popup korona 3