wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
(61) 85 44 826
fax.(61) 85 44 829
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Laboratorium Badania Wody i Gleby realizuje w szerokim zakresie badania fizykochemiczne  i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody używanej do produkcji żywności, wód mineralnych i źródlanych, płynów dializacyjnych, wody z pływalni i kąpielisk.

Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane są w zakresie zgodnym z Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. i Dyrektywą Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Jako jedno z nielicznych w kraju, Laboratorium Badania Wody i Gleby wykonuje testy migracji dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą.

Laboratorium Badania Wody i Gleby w 2003 roku uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 438. Dokument ten jest potwierdzeniem spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością opisanego w normie ISO/IEC 17025.

Laboratorium stosuje wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych. Zakres badań jest systematycznie poszerzany o nowe parametry, a w swojej pracy laboratorium korzysta m.in. z wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii jonowej, chromatografii gazowej oraz spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.

Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje dzięki specjalizacjom, studiom podyplomowym czy też szkoleniom krajowym i zagranicznym.

Dzięki systematycznie rozwijanej współpracy z zagranicznymi laboratoriami oraz ośrodkami akademickimi, Laboratorium Badania Wody i Gleby jest znane nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej.

Zdjęcia z konferencji pt.:"Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży" (w dziale "Aktualności", kliknij tutaj)

 

O nas

O nas

Zlecenie na badanie wody

Zlecenie na badanie wody

Zlecenie na badanie materiału do kontaktu z wodą

Zlecenie na badanie materiału do kontaktu z wodą

Ankieta

Ankieta


Etapy postępowania w procesie badania materiałów do kontaktu z wodą.
1. Klient przesyła informacje:
- rodzaj materiału do kontaktu z wodą
- wymiary materiału (średnicę produkowanych rur lub powierzchnię materiału, np. złączki, uszczelki)
- czy wyrób jest jednorodny z każdej strony i po przecięciu
- zakres parametrów do badań migracji uzgodniony z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Zakład Higieny Środowiska, tel: +48 22 5421 322; kontakt: C lub Sekretariat +48 22 5421 354).
- wymaganą temperaturę dla prowadzenia migracji: zimna 23°C, ciepła 60°C, gorąca 85°C albo w jakich temperaturach jest stosowany materiał
2. Laboratorium oblicza i wysyła klientowi koszty badania oraz oblicza w jaki sposób i ile próbek klient musi przygotować (kleje i farby są nakładane na płytki szklane lub na stal nierdzewną).
3. Klient po akceptacji naszych warunków przesyła wypełnione zlecenie,
4. Laboratorium wystawia fakturę za badania.
5. Klient przesyła potwierdzenia zapłaty za badania oraz próbki do badań.
6. Po badaniach (ok. 5 ? 6 tyg.) Laboratorium przesyła klientowi wyniki badań.
7. Ocenę higieniczną materiałów wykonuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.


 logo.png

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis przedsięwzięcia:

Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) do identyfikacji zanieczyszczeń organicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umożliwi szybsze ustalenie zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z jej jakością. Chromatograf oprócz oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wybranych związków ochrony roślin, w tym pestycydów karbaminianowych umożliwi oznaczanie metabolitów związków powierzchniowo czynnych powstających w wyniku biodegradacji.

http://www.wfosgw.poznan.pl/

 

HPLC

 

 

HPLC

 

HPLC

 

 


logo wfosigw kolor

Przedsięwzięcie pn.: ?Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie województwa wielkopolskiego? dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis przedsięwzięcia:
Zakup spektrometru mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spektrometr mas jest przeznaczony do oznaczeń wielopierwiastkowych, do równoczesnego oznaczania metali, które występują lub mogą występować w wodzie w wyniku zdarzeń losowych i katastrof. Metoda spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą charakteryzuje się szerokim zakresem liniowości i niskimi granicami oznaczeń, co ma szczególne znaczenie w przypadku oznaczania szkodliwych dla zdrowia człowieka metali.

icp ms lbwg all

http://www.wfosgw.poznan.pl/

zamknięty punkt szczepień