wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

fax.(61) 85 44 827
e-mail:

Laboratorium Badania Wody i Gleby wykonuje badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód źródlanych, płynów dializacyjnych, wody z pływalni i kąpielisk.
Podstawowe badania parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane są w zakresie zgodnym z Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r., Dyrektywą Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w PoznaniuO nas

O nas

Zlecenie na badanie wody

Zlecenie na badanie wody

Ankieta

Ankieta logo.png

Przedsięwzięcie pn.: „Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis przedsięwzięcia:

Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) do identyfikacji zanieczyszczeń organicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umożliwi szybsze ustalenie zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z jej jakością. Chromatograf oprócz oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wybranych związków ochrony roślin, w tym pestycydów karbaminianowych umożliwi oznaczanie metabolitów związków powierzchniowo czynnych powstających w wyniku biodegradacji.

http://www.wfosgw.poznan.pl/

 

HPLC

 

 

HPLC

 

HPLC

 

 


logo wfosigw kolor

Przedsięwzięcie pn.: ?Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie województwa wielkopolskiego? dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis przedsięwzięcia:
Zakup spektrometru mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spektrometr mas jest przeznaczony do oznaczeń wielopierwiastkowych, do równoczesnego oznaczania metali, które występują lub mogą występować w wodzie w wyniku zdarzeń losowych i katastrof. Metoda spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą charakteryzuje się szerokim zakresem liniowości i niskimi granicami oznaczeń, co ma szczególne znaczenie w przypadku oznaczania szkodliwych dla zdrowia człowieka metali.

icp ms lbwg all

http://www.wfosgw.poznan.pl/

popup korona

popup korona 3