wsse-poznanos. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań

fax. (61) 65 68 028
e-mail:

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza  wykonuje pomiary i badania fizykochemiczne  w środowisku pracy, powietrza atmosferycznego, powietrza wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej pochodzącego od instalacji technicznej budynku oraz hałasu w środowisku od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza wykonuje badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166).

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu.

 

O nas

O nas

Oferta badań

Oferta badań

Zlecenie badania

Zlecenie badania

Ankieta

Ankieta