wsse-poznan

ul. Libelta 36, 61-707 Poznań,
tel. (61) 85 44 845

 lub

ul. Staszica 16, 62-500 Konin,
tel. (63) 24 39 052 wew. 57

 Laboratorium Badań Radiacyjnych prowadzi monitoring skażeń promieniotwórczych:

  1. Pomiary skażeń promieniotwórczych elementów środowiska i środków spożywczych w ramach monitoringu Państwowej Agencji Atomistyki.
  2. Pomiary skażeń promieniotwórczych środków spożywczych w ramach monitoringu Głównej Inspekcji Sanitarnej „Bezpieczeństwo Żywności”.
W zakres powyższych pomiarów wchodzą oznaczenia 137Cs, 90Sr metodami radiochemicznymi zatwierdzonymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

W celu zagwarantowania właściwej jakości wykonywanych badań Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

 

Ankieta

Ankieta

zamknięty punkt szczepień