wsse-poznan

ul. Libelta 36, 61-707 Poznań,
tel. (61) 85 44 845
fax.(61) 85 44 843

 lub

ul. Staszica 16, 62-500 Konin,
tel. (63) 24 39 052 wew. 57
fax.(63) 24 39 057

 Laboratorium Badań Radiacyjnych oznacza zawartości izotopów promieniotwórczych w żywności i próbach środowiskowych (badania nieakredytowane). W zakres powyższych pomiarów wchodzą oznaczenia 137Cs, 90Sr metodami radiochemicznymi zatwierdzonymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu

 

Ankieta

Ankieta