Poniżej wykaz laboratoriów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Zakres akredytacji AB 438             Certyfikat akredytacji AB 438

wsse-poznan

 • Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

  wsse-poznanul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
  e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Od dnia 13.11.2018 r. Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonuje badania na obecność przeciwciał w klasie IgG przeciwko wirusowi odry.

  Pytania prosimy kierować do Pracowni Wirusologii pod numerem telefonu 61-854-49-02 lub 61-854-49-03.

  LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII DZIAŁU LABORATORYJNEGO WSSE W POZNANIU ZAPEWNIA, ŻE PRZYJMIE DO BADAŃ KAŻDĄ PRAWIDŁOWO POBRANĄ PRÓBKĘ.
  (W ZAKRESIE WYKONYWANYCH BADAŃ)

   

  Dni tygodnia PUNKT POBORU / rodzaj badania Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek pobór materiału biologicznego (krew, wymazy  z gardła, nosa i inne) od 8:00 do 11:00
  Piątek tylko pobór krwi i wymazów w kierunku wirusa grypy od 8:00 do 11:00
       
    PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓB / rodzaj badania  
  Poniedziałek - Czwartek kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) – Zleceniodawcy zlecający badania grup powyżej 10 osób od 8:00 do 12:00
  Poniedziałek - Czwartek kał na nosicielstwo Salmonella/Shigella (badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych) – Klienci indywidualni lub zlecający badania grup do 10 osób / badania moczu
  od 8:00 do 12:00
  Poniedziałek - Czwartek
  kał i wymazy z odbytu od osób z podejrzeniem zakażenia układu pokarmowego,
  szczepy bakteryjne z rodziny Enterobacteriaceae i Yersiniaceae w celu identyfikacji,
  kał w kierunku wirusów i jaj pasożytów,
  próbki do badań w kierunku owsicy metodą przylepca celofanowego,

  krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy z gardła, nosa, sporale.

  od 8:00 do 14:00
  Piątek kał wyłącznie w kierunku Campylobacter, Yersinia, Candida, toksyn A i B Clostridium difficile, wirusów i jaj pasożytów, próbki do badań w kierunku owsicy metodą przylepca celofanowego, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, sporale. od 8:00 do 14:00
       
    WYDAWANIE WYNIKÓW
  Poniedziałek - Piątek wyniki wymagające dopłaty od 8:00 do 14:00
  Poniedziałek - Piątek pozostałe wyniki od 8:00 do 15:00
    ODPISY WYNIKÓW : 7,30zł  

   

  UWAGA! Opłaty uiszcza się w kasie Punktu Przyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient na życzenie podczas płatności za badanie lub w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia paragonu.

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii jest laboratorium akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, co oznacza, iż posiada wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością badań. Laboratorium posiada także certyfikat akredytacji nr AB 438 na następujące badania:

  - bakteriologiczne badanie kału w kierunku Salmonella/Shigella
  - bakteriologiczne badanie kału w kierunku patogennych pałeczek Escherichia coli
  - badanie skuteczności procesu sterylizacji za pomocą testów Sporal A
  - oznaczanie przeciwciał metodą Elisa

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii oferuje zakres badań obejmujących diagnostykę : bakteriologiczną i parazytologiczną, wirusologiczną, serologiczną oraz genetyczną.

  Infolinia: (61) 85 44 900 zawiera informacje o numerach telefonu do poszczególnych Pracowni, o Punkcie Poboru Prób oraz szczegółowe informacje o badaniach dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

  Koszt badania w kierunku nosicielstwa Salmonella/Shigella to 114 zł, płatne w kasie Punktu Przyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient na życzenie podczas płatności za badanie lub w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia paragonu.

  Próbki przyjmujemy w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

  1. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu
  LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII DZIAŁU LABORATORYJNEGO WSSE W POZNANIU ZAPEWNIA, ŻE PRZYJMIE DO BADAŃ KAŻDĄ DOSTARCZONĄ PRÓBKĘ (W ZAKRESIE WYKONYWANYCH BADAŃ).

  LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII DZIAŁU LABORATORYJNEGO UPRZEJMIE PROSI O DOSTARCZANIE PRÓBEK:

  OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 8.00 – 13.00

  ZLECENIODAWCY (FIRMY) ZLECAJĄCY BADANIA GRUP POWYŻEJ 10 OSÓB PROSIMY O DOSTARCZANIE PRÓBEK W GODZINACH 8.00 – 12.00

  W PIĄTKI PRÓBEK NIE PRZYJMUJEMY.

  Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:

  - uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

  - osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

  Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

  - o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  - o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.  2019, Poz. 1239)

   

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie na badanie

  Zlecenie na badanie

  Ankieta

  Ankieta

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

  Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy

  Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy

  Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy

  Zlecenie badania na testy bakteryjne

  Zlecenie badania na testy bakteryjne

 • Laboratorium Badania Żywności

  wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
  tel: (61) 85 44 880
  fax: (61) 85 44 849
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Laboratorium Badania Żywności wykonuje analizy próbek:

  - żywności,
  - materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  - kosmetyków

  w ramach urzędowego nazdoru sanitarnego i monitoringu. Laboratorium realizuje także zlecenia od klientów zewnętrznych.

  Laboratorium przyjmuje próbki do badania w Pokoju Przyjmowania Próbek (budynek ul. Libelta 36, wejście od ul. Noskowskiego), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 14:00.

  Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Pracowania Badania Żywności Genetycznie Modyfikowanej w myśl Ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) jest zakładem inżynierii genetycznej dla zamkniętego użycia GMO I kategorii zagrożenia (Decyzja MŚ Nr 134/2016). Wysoką jakość badań i wiarygodność wyników oraz kompetencje personelu Laboratorium potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji oraz bardzo dobre wyniki uzyskiwane w krajowych oraz międzynarodowych badaniach biegłości.

  Laboratorium stosuje metody analiz opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz własne metody badawcze. Badania wykonywane są przez analityków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, zdobywanie specjalizacji zawodowych oraz kierunkowe studia podyplomowe.

  Laboratorium uczestniczy w organizowanych przez Klub POLLAB sympozjach jak również korzysta z publikacji Klubu.

  O nas

  O nas

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie badania

  Zlecenie badania

  Wykaz stosowanych metod

  Wykaz stosowanych metod

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Badania Wody i Gleby

  wsse-poznanul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
  (61) 85 44 826
  fax.(61) 85 44 829
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Laboratorium Badania Wody i Gleby realizuje w szerokim zakresie badania fizykochemiczne  i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody używanej do produkcji żywności, wód mineralnych i źródlanych, płynów dializacyjnych, wody z pływalni i kąpielisk.

  Badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane są w zakresie zgodnym z Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. i Dyrektywą Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

  Jako jedno z nielicznych w kraju, Laboratorium Badania Wody i Gleby wykonuje testy migracji dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą.

  Laboratorium Badania Wody i Gleby w 2003 roku uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 438. Dokument ten jest potwierdzeniem spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością opisanego w normie ISO/IEC 17025.

  Laboratorium stosuje wiarygodne i sprawdzone metody analityczne oparte na aktualnych normach krajowych i międzynarodowych, jak również własnych procedurach badawczych. Zakres badań jest systematycznie poszerzany o nowe parametry, a w swojej pracy laboratorium korzysta m.in. z wysokosprawnej chromatografii cieczowej, chromatografii jonowej, chromatografii gazowej oraz spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej.

  Badania wykonuje doświadczony i fachowy personel, stale podnoszący swoje kwalifikacje dzięki specjalizacjom, studiom podyplomowym czy też szkoleniom krajowym i zagranicznym.

  Dzięki systematycznie rozwijanej współpracy z zagranicznymi laboratoriami oraz ośrodkami akademickimi, Laboratorium Badania Wody i Gleby jest znane nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej.

  Zdjęcia z konferencji pt.:"Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży" (w dziale "Aktualności", kliknij tutaj)

   

  O nas

  O nas

  Zlecenie na badanie wody

  Zlecenie na badanie wody

  Zlecenie na badanie materiału do kontaktu z wodą

  Zlecenie na badanie materiału do kontaktu z wodą

  Ankieta

  Ankieta


  Etapy postępowania w procesie badania materiałów do kontaktu z wodą.
  1. Klient przesyła informacje:
  - rodzaj materiału do kontaktu z wodą
  - wymiary materiału (średnicę produkowanych rur lub powierzchnię materiału, np. złączki, uszczelki)
  - czy wyrób jest jednorodny z każdej strony i po przecięciu
  - zakres parametrów do badań migracji uzgodniony z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Zakład Higieny Środowiska, tel: +48 22 5421 322; kontakt: C lub Sekretariat +48 22 5421 354).
  - wymaganą temperaturę dla prowadzenia migracji: zimna 23°C, ciepła 60°C, gorąca 85°C albo w jakich temperaturach jest stosowany materiał
  2. Laboratorium oblicza i wysyła klientowi koszty badania oraz oblicza w jaki sposób i ile próbek klient musi przygotować (kleje i farby są nakładane na płytki szklane lub na stal nierdzewną).
  3. Klient po akceptacji naszych warunków przesyła wypełnione zlecenie,
  4. Laboratorium wystawia fakturę za badania.
  5. Klient przesyła potwierdzenia zapłaty za badania oraz próbki do badań.
  6. Po badaniach (ok. 5 ? 6 tyg.) Laboratorium przesyła klientowi wyniki badań.
  7. Ocenę higieniczną materiałów wykonuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ? Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.


   logo.png

  Przedsięwzięcie pn.: „Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Opis przedsięwzięcia:

  Zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego (HPLC) do identyfikacji zanieczyszczeń organicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi umożliwi szybsze ustalenie zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z jej jakością. Chromatograf oprócz oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wybranych związków ochrony roślin, w tym pestycydów karbaminianowych umożliwi oznaczanie metabolitów związków powierzchniowo czynnych powstających w wyniku biodegradacji.

  http://www.wfosgw.poznan.pl/

   

  HPLC

   

   

  HPLC

   

  HPLC

   

   


  logo wfosigw kolor

  Przedsięwzięcie pn.: ?Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie województwa wielkopolskiego? dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Opis przedsięwzięcia:
  Zakup spektrometru mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spektrometr mas jest przeznaczony do oznaczeń wielopierwiastkowych, do równoczesnego oznaczania metali, które występują lub mogą występować w wodzie w wyniku zdarzeń losowych i katastrof. Metoda spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą charakteryzuje się szerokim zakresem liniowości i niskimi granicami oznaczeń, co ma szczególne znaczenie w przypadku oznaczania szkodliwych dla zdrowia człowieka metali.

  icp ms lbwg all

  http://www.wfosgw.poznan.pl/

 • Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza

  wsse-poznanos. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań
  tel. (61) 65 68 027
  fax. (61) 65 68 028
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza WSSE w Poznaniu posiada system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+A1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

  Wysoką jakość badań, miarodajność i wiarygodność wyników badań jak również kompetencje personelu Laboratorium potwierdza uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza stosuje metody badań opublikowane w normach krajowych, międzynarodowych oraz własne procedury badawcze.

  Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza wykonuje badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r. Nr 33, poz. 166).

  O nas

  O nas

  Oferta badań

  Oferta badań

  Zlecenie badania

  Zlecenie badania

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Aparatury Specjalnej

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań
  tel. (61) 85 44 847
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Laboratorium Aparatury Specjalnej wykonuje badania fizykochemiczne żywności i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury chromatografów cieczowych, gazowych i spektrometrów absorpcji atomowej.

  Laboratorium wchodzi w skład Działu Laboratoryjnego, który wdrożył system zarządzania zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.

  Laboratorium stosuje znormalizowane metody badawcze, metody opublikowane w wydawnictwach metodycznych, jak również własne procedury badawcze. Zakres badań jest sukcesywnie poszerzany o nowe metody przez doświadczony i fachowy personel stale podnoszący swoje kwalifikacje.

  O nas

  O nas

  Ankieta

  Ankieta

 • Laboratorium Badań Radiacyjnych
  wsse-poznan

  ul. Libelta 36, 61-707 Poznań,
  tel. (61) 85 44 845

   lub

  ul. Staszica 16, 62-500 Konin,
  tel. (63) 24 39 052 wew. 57

     Laboratorium Badań Radiacyjnych prowadzi monitoring skażeń promieniotwórczych:

  1. Pomiary skażeń promieniotwórczych elementów środowiska i środków spożywczych w ramach monitoringu Państwowej Agencji Atomistyki.
  2. Pomiary skażeń promieniotwórczych środków spożywczych w ramach monitoringu Głównej Inspekcji Sanitarnej „Bezpieczeństwo Żywności”.
  W zakres powyższych pomiarów wchodzą oznaczenia 137Cs, 90Sr metodami radiochemicznymi zatwierdzonymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

  W celu zagwarantowania właściwej jakości wykonywanych badań Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

   

  Ankieta

  Ankieta

zamknięty punkt szczepień