WYKAZ GRZYBÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU LUB PRODUKCJI PRZETWORÓW GRZYBOWYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWIERAJĄCYCH  GRZYBY

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1048)

1) boczniak ostrygowaty – Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.;
2) borowik szlachetny (prawdziwek wszystkie odmiany) – Boletus edulis Bull.;
3) czubajka kania – Macrolepiota procera (Scop.) Singer;
4) gąska zielonka (zielona) – Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.;
5) kolczak obłączasty – Hydnum repandum L.;
6) koźlarz babka (wszystkie odmiany) – Leccinum scabrum (Bull.) Gray;
7) koźlarz czerwony (wszystkie odmiany) – Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel;
8) koźlarz grabowy – Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara;
9) lejkowiec dęty – Craterellus cornucopioides (L.) Pers.;
10) lejkówka wonna – Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm.;
11) łuskwiak nameko – Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito et S. Imai;
12) łuszczak zmienny – Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A.H. Sm., pochodzący wyłącznie z uprawy;
13) maślak pstry – Suillus variegatus (Sw.) Kuntze;
14) maślak sitarz – Suillus bovinus (Pers.) Roussel;
15) maślak ziarnisty – Suillus granulatus (L.) Roussel;
16) maślak zwyczajny – Suillus luteus (L.) Roussel;
17) maślak żółty – Suillus grevillei (Klotzsch) Singer;
18) mleczaj późnojesienny (jodłowy) – Lactarius salmonicolor R. Heim et Leclair;
19) mleczaj rydz – Lactarius deliciosus (L.) Gray;
20) mleczaj smaczny – Lactarius volemus (Fr.) Fr.;
21) mleczaj świerkowy – Lactarius deterrimus Gröger;
22) naparstniczka czeska – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt., pochodząca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
23) opieńka miodowa – Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.;
24) piaskowiec kasztanowaty – Gyroporus castaneus (Bull.) Quél.;
25) piaskowiec modrzak – Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél.;
26) pieczarka dwuzarodnikowa (ogrodowa) – Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
27) pieczarka lśniąca – Agaricus silvaticus Schaeff., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
28) pieczarka ogrodowa – Agaricus hortensis Pers., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
29) pieczarka polna – Agaricus campestris L., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
30) pieczarka miejska (szlachetna) – Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
31) pieczarka zaroślowa – Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, z wyjątkiem zbyt młodych egzemplarzy ze stanu naturalnego, których blaszki jeszcze nie poróżowiały;
32) pieprznik jadalny (kurka) – Cantharellus cibarius Fr.;
33) płachetka kołpakowata – Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.;
34) pochwiak wielkopochwowy (pochwiasty) – Volvariella volvacea (Bull.) Singer;
35) podgrzybek brunatny – Xerocomus badius (Fr.) Kühner;
36) podgrzybek zajączek – Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.;
37) podgrzybek złotawy – Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.;
38) smardz jadalny – Morchella esculenta (L.) Pers., pochodzący wyłącznie z terenów ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych i terenów zielonych oraz spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
39) smardz stożkowaty – Morchella conica Pers., pochodzący wyłącznie z terenów ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych i terenów zielonych oraz spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
40) trufla czarnozarodnikowa – Tuber melanosporum Vittad.;
41) trufla letnia – Tuber aestivum (Wulfen) Spreng.;
42) trufla zimowa – Tuber brumale Vittad.;
43) trzęsak morszczynowaty – Tremella fuciformis Berk.;
44) twardziak (Shii- take) – Lentinus edodes (Berk.) Singer;
45) twardzioszek przydrożny – Marasmius oreades (Bolton) Fr.;
46) ucho bzowe – Hirneola auricula- judae (Bull.) Berk.;
47) uszak gęstowłosy (grzyby mun) – Auricularia polytricha (Mont.) Sacc.