SAWO 2018 w PoznaniuKonferencja pt. „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w przemyśle spożywczym. Przetwórstwo owoców, warzyw i mięsa” została zorganizowana w dniu 24.04.2018 r. w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018, które odbyły się w dniach 24-26.04.2018 r. w Poznaniu. Realizując zadania w ramach WSOZZ 2013-2020, instytucje, które na co dzień zajmują się kontrolą i nadzorem, korzystając ze swoich doświadczeń zawodowych przedstawiły prezentacje dotyczące specyfiki zagrożeń w przetwórstwie przemysłowym na przykładzie przemysłu owocowo-warzywnego i mięsnego.

Konferencję, która podzielona była na trzy panele tematyczne obejmujące zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń, wymagań higieniczno-sanitarnych i czynników szkodliwych oraz urządzeń poddozorowych, transportowych i ciśnieniowych otworzyła pani Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemologiczna w Poznaniu brała udział w panelu drugim dotyczącym wymagań higieniczno-sanitarnych i czynników szkodliwych. Przedstawiciele Stacji omówili prezentacje nt. „Wymagania higieniczno-sanitarne w zakładach przetwórstwa owoców, warzyw i mięsa”, „Choroby zawodowe pracowników przetwórstwa warzyw owoców i mięsa” oraz „Niebezpieczne substancje chemiczne wykorzystywane w produkcji przetwórstwa spożywczego”. Zagadnienia dotyczyły głównie regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa żywności, chorób zawodowych oraz substancji i mieszanin chemicznych. Poruszono również zagadnienia dotyczące obowiązków jakie muszą spełnić pracodawcy w zakładach przetwórstwa spożywczego.

Po zakończonych prezentacjach uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji i konsultacjach z wykładowcami przy zorganizowanych indywidualnych stanowiskach.

 

1.jpg

 

2.jpg

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg
zamknięty punkt szczepień