Światowy Dzień Wody

 Uszkodzone ekosystemy wpływają na ilość wody dostępnej do spożycia przez ludzi.
Dzisiaj 2,1 miliarda ludzi żyje w domu bez bezpiecznej wody pitnej; co wpływa na ich zdrowie, edukację i źródło utrzymania.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ w 2015 roku w Nowym Jorku. Punkt numer 6 ww. dokumentu zobowiązuje świat do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do bezpiecznej wody do 2030 roku i obejmuje cele w zakresie środowiska naturalnego i redukcji zanieczyszczeń.

 

 

Loading...

 

popup korona

popup korona 3