Korzystanie z solarium na nowych zasadach

WZÓR TABLICZKI:

tabliczka.jpg

Za niespełnienie powyższych wymagań przez podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium, przewidziana jest kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł. Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji.

Powyższe wymagania reguluje ustawa z dnia 15.09.2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.  U. z 2018 r. poz. 275).
 

popup korona

popup korona 3