Zdjęcia z konferencji pt.:"Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży"