Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS)

Opis przedsięwzięcia:
Zakup spektrometru mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spektrometr mas jest przeznaczony do oznaczeń wielopierwiastkowych, do równoczesnego oznaczania metali, które występują lub mogą występować w wodzie w wyniku zdarzeń losowych i katastrof. Metoda spektrometrii mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą charakteryzuje się szerokim zakresem liniowości i niskimi granicami oznaczeń, co ma szczególne znaczenie w przypadku oznaczania szkodliwych dla zdrowia człowieka metali.

icp ms lbwg all

http://www.wfosgw.poznan.pl/

zamknięty punkt szczepień