Światowy Dzień Bez Tytoniu - 2017

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 2017r - informacja

  1. Ulotka WHO - Od Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) - pobierz
  1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ? cele dotyczące zdrowia - pobierz
  1. Link do strony Celów Zrównoważonego Rozwoju http://www.un.org.pl/
zamknięty punkt szczepień