?Młodzieżowi Liderzy Zdrowia ? kontra HIV?


Realizatorzy Projektu ?MLZ - kontra HIV? podkreślają, że młodzież chętniej przyjmuje informację związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i seksualnością od rówieśników niż od osób dorosłych. Projekt cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, która chętnie bierze udział w szkoleniach poruszających tematykę HIV i AIDS i dzieli się wiedzą z rówieśnikami. Badania ankietowe, przeprowadzone przed i po realizacji wskazują, iż poziom wiedzy młodzieży po realizacji Projektu wzrasta w sposób istotny, umożliwiając im prowadzenie edukacji rówieśniczej.
Łącznie od 2007 do 2016 roku pracownicy oz i pz przeprowadzili 344 szkolenia dla 6282 uczniów.

Liczba szkoleń i liczba uczestników MLZ-kontra HIV w latach 2007-2016.

aktualnosci 0001

W okresie 1.04.2016 ? 30.05.2016r. edukatorzy tj. pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE woj. wielkopolskiego zorganizowali i przeprowadzili po 1 szkoleniu w każdym powiecie (31 szkoleń) dla łącznie 634 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym481 (76%) dziewczyn i 153 (24%) chłopców.

aktualnosci 0002

Charakterystyka uczestników szkoleń ?MLZ ? kontra HIV? w roku 2016 - przeważała młodzież w wieku 17-18 lat, zarówno wśród dziewczyn jak i chłopców (478 uczniów -75,4%). Młodzież w wieku 15-16 lat stanowiła 24,3% - 154 osób, 2  osoby miały 19 lat.

aktualnosci 0009

Większość uczestników szkoleń uczęszczała do technikum (303 osoby ? 48%),równie liczna była grupa uczniów z liceów ogólnokształcących (244 osoby - 38%), przedstawiciele szkół zawodowych stanowili 9% - 60 osób. Pozostałe 4% - 27 osób to uczniowie ze szkół o profilu policyjno - wojskowym i plastycznym.

aktualnosci 0005

W grupie dziewczyn niemal równa liczba uczęszczała do LO (218 osób - 45%) i technikum (210 osób) ? 44%). W grupie chłopców zdecydowanie przeważali uczniowie technikum (93 osoby ? 61%).

aktualnosci 0006

Wyniki analizy ankiet wstępnych i końcowych.
Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczestników projektu MLZ?kontra HIV oraz ich analiza w sposób jednoznaczny potwierdziły wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS z 52% udzielonych prawidłowych odpowiedzi w ankiecie wstępnej do 92% odpowiedzi prawidłowych w ankiecie końcowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że odsetek odpowiedzi ?nie wiem? z 18% spadł do 1%. Błędnych odpowiedzi udzieliło 30% uczestników w ankiecie wstępnej, natomiast po szkoleniu w ankiecie końcowej już tylko 7%.

aktualnosci 0007

Analiza ankiet wstępnych wskazuje na większą znajomość zagadnień HIV/AIDS wśród dziewczyn -  55% udzielonych poprawnych odpowiedzi. Tendencja ta widoczna jest również po szkoleniu, gdzie  poprawnych odpowiedzi było już 95%. W grupie chłopców także nastąpił znaczny postęp: z 43% do 86% udzielonych poprawnych odpowiedzi oraz z 25% odpowiedzi ?nie wiem? do zaledwie 2%.

aktualnosci 0008

Młodzież uczestnicząca w projekcie ?Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV? zwiększyła swoją wiedzę nt. HIV/AIDS i będzie umiała ją przekazać swoim rówieśnikom w trakcie codziennych, zwykłych sytuacji ? przez tzw. ?edukację rówieśniczą?. Uczniowie złożyli deklarację, że będą współpracować z nauczycielami w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć, konkursów, happeningów oraz innych imprez szkolnych związanych z tematyką HIV i AIDS.

Celem szkoleń jest:
- przekazanie aktualnej, rzetelnej wiedzy na temat HIV/AIDS i STD,
- nabycie umiejętności dokonywania świadomych decyzji zmniejszających ryzyko zakażenia HIV,
- ukształtowanie właściwych postaw wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,
- wzbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i odpowiedzialności za zdrowie swoje i partnera,
- wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną.

Ewaluacja przeprowadzona po podobnych szkoleniach wykazała, że młodzież bezwzględnie potrzebuje prostych, rzetelnych i jasnych informacji, które mają szansę praktycznie zastosować w życiu. Młodzież wskazuje, że profilaktykę należy traktować jako wypracowanie odpowiednich umiejętności i zastosowanie ich w życiu, jest chętna i otwarta do współpracy, posiada aspiracje do wykorzystywania zdobytej wiedzy w celu edukacji swoich rówieśników w różnych sytuacjach życiowych.

zamknięty punkt szczepień