OGŁOSZENIE DZIAŁU LABORATORYJNEGO

DZIAŁ LABORATORYJNY UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE:

PRÓBKI  DO  BADAŃ  PRZYJMOWANE  BĘDĄ  DO  DNIA
19  GRUDNIA  2019r.

PRZYJMOWANIE  PRÓBEK  ROZPOCZNIE  SIĘ  DNIA
7  STYCZNIA  2020r.

DNIA 31 GRUDNIA 2019 r. KASA BĘDZIE NIECZYNNA
(BRAK MOŻLIWOŚCI WYKONANIA JAKICHKOLWIEK OPŁAT)

 
 


Import żywności pochodzenia niezwierzęcego

   Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiana-przepisow-dot-importu-zywnosci-pochodzenia-niezwierzecego/

TRZYMAJ FORMĘ!

   IX EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA  „TRZYMAJ FORMĘ!”

trzymaj.jpg

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Program promuje zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się już IX edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Konkurs adresowany jest zarówno do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak również tych, które do tej pory nie brały udziału w Programie. 

Rejestracja szkół  online do Konkursu do 20 grudnia 2019r. na stronie internetowej  www.konkurs.trzymajforme.pl

Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin dostępny na w/w stronie internetowej. 

Targi „Viva seniorzy!”

   Targi „Viva seniorzy!”


Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu wzięli udział w targach dla seniorów, podczas których zachęcali osoby starsze do dbania o własne zdrowie poprzez wykonywanie badań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych. Prowadzili także badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących za pomocą smokerlyzera oraz demonstrację upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu przy użyciu alkogogli.

 

2 na FB

 

5 na FB

„Zasadź się na zdrowie” - Akcja odbywa się w lasach całej Polski.

   „Zasadź się na zdrowie” - Akcja odbywa się w lasach całej Polski.W całym kraju ma zostać zasadzonych 16 tysięcy drzew i krzewów rodzimych gatunków. Akcję zorganizowano z okazji jubileuszów 100-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 95-lecia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Do wydarzenia przyłączyli się Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja sadzenia drzewek odbędzie się 31.10.br w Nadleśnictwie Babki.

W każdym województwie w Polsce w październiku ma zostać posadzonych po tysiąc gatunków drzew i krzewów propagujących zdrowie.

    Film z akcji #ZasadźSięNaZdrowie zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Lasy Państwowe

    Strona internetowa akcji

 

 

OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

   OCENA WARUNKÓW HIGIENICZNO - SANITARNYCH LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za okres od 19.06.2019 r. do 01.08.2019 r.

 

19 czerwca br. na terenie całego kraju rozpoczęły się wakacje letnie. Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają kontrole wypoczynku w trakcie jego trwania, oceniając m. in.:

 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych (m.in. liczbę miejsc noclegowych z zachowaniem odpowiedniej powierzchni przypadającej na jedną osobę, wyposażenie pokoi, zachowanie odstępów między łóżkami), świetlicy, izolatki,
 • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych (m.in. zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej),
 • zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia (aktualny wynik badania wody),
 • warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
 • postępowanie z odpadami,
 • stan otoczenia placówki wypoczynku,
 • zapewnienie opieki medycznej.
Na terenie województwa wielkopolskiego do 1 sierpnia br. przeprowadzono 520 kontroli form wypoczynku dzieci i młodzieży, podczas których skontrolowano 519 turnusów:

 • 133 zorganizowane w obiektach hotelowych lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 • 49 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku;
 • 58 obozów pod namiotami, w tym:
 • 42 ze stałą infrastrukturą komunalną;
 • 16 bez stałej infrastruktury komunalnej;
 • 279 formy w miejscu zamieszkania,
z których w sumie korzystało 21 894 uczestników.

W skontrolowanym okresie nie odnotowano turnusów tzw. „dzikich”, wszystkie skontrolowane turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.

W wyniku przeprowadzonych kontroli odnotowano 33 turnusy (tj. 6,35 % spośród skontrolowanych turnusów wypoczynku), podczas trwania których stwierdzono uchybienia, w tym 28 dotyczących braku aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, 2 w których stwierdzono niewłaściwe urządzenie kąpieliska, 2 w których nie zapewniono odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, 1 z niedostateczną liczbą urządzeń sanitarnych oraz 1 w którym stwierdzono brak bieżącej czystości.

W pionie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku wydano 1 decyzję merytoryczną za nieprawidłowy stan sanitarno - techniczny sufitu w kuchni głównej oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do pomieszczeń żywnościowych.

Nałożono także 3 mandaty karne na łączną kwotę 700 zł za m.in. nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia oraz nieprawidłowości sanitarne związane z brakiem rygoru w pomieszczeniach kuchennych i magazynach żywnościowych.

Spośród uczestników wypoczywających w okresie od 19 czerwca do 1 sierpnia br. 58 osób uległy wypadkom i urazom, takim jak: złamania kończyn, uszkodzenie i zerwanie ścięgna, skręcenia kostek, stawów, ukąszenia kleszczy, poparzenie słoneczne,  skaleczenia, stłuczenia, obecność obcego ciała w oku oraz stwierdzono 11 zachorowań (m.in. infekcje dróg oddechowych, angina ropna, podejrzenia udaru słonecznego, infekcje wirusowe).

 

SAWO 2018 w Poznaniu

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 w Poznaniu

 

W ramach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu oraz jako partnera Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 (WSOZZ
2013-2020) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu uczestniczyła
w III konferencji panelowej.

Zobacz

ZMIANA MIEJSCA PKD W POZNANIU

ZMIANA MIEJSCA DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO – DIAGNOSTYCZNEGO W POZNANIU


Od 1 kwietnia 2018r. PKD w Poznaniu pracuje pod nowym adresem: ul. Mickiewicza 4/5 (punkt pobrań DIAGNOSTYKA), Poznań, woj. wielkopolskie

Zobacz

Przeciw grypie - możesz się zaszczepić

Plakaty, które powstały dzięki współpracy WSSE Poznań z Uniwersytetem Artystycznym

Prezentowane grafiki GRYPA - są wynikiem pracy studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Powstały jako efekt współpracy pomiędzy Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu i Wydziałem Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 

Zobacz

Wiosna bez pneumokoków

„Wiosna bez pneumokoków” - darmowe szczepienia dla dzieci z roczników 2013-2016 przeciwko pneumokokom

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.

Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae.

 

Zobacz

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody
Każdego roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który skupia uwagę na
istotność tematyki związanej z zagadnieniami wody. Tematem Światowego Dnia Wody w
roku 2018 jest "Przyroda dla wody" - odkrywanie naturalnych rozwiązań dla wyzwań
związanych z wodą, przed którymi stoimy w XXI wieku.

 

Zobacz

Konkurs na film „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Konkurs na film „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia organizuje we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet konkurs na fotografię dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - uczestników programu „Wybierz życie – pierwszy krok”.

 

Zobacz

Kurs klasyfikatora grzybów świeżych

Kurs klasyfikatora grzybów świeżych

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na kurs, który odbędzie się w terminie od 17 do 19 maja 2018r.

Zobacz

Szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców

Szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców

Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zaprasza na dwudniowe szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców w zakresie zapewnienia jakości pobierania próbek wody do badań, które odbędzie się w dniach 11 – 12 kwietnia 2018r. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Po pozytywnym napisaniu testu sprawdzającego uczestnicy otrzymają certyfikat Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uznający kwalifikacje próbkobiorcy.

Zobacz

Korzystanie z solarium na nowych zasadach

Korzystanie z solarium na nowych zasadach


Mając na uwadze szkodliwy wpływ opalania za pomocą lamp UV na skórę, wprowadzony został  zakaz korzystania z solarium przez osoby nieletnie. W sytuacji, gdy  pracownik solarium będzie miał wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, wówczas powinien poprosić ją o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Osoby prowadzące solarium nie mogą reklamować swoich usług w telewizji, radiu, prasie, kinach, szkołach, na terenie obiektów sportowo rekreacyjnych i w innych miejscach użyteczności publicznej, ale również na plakatach w tym wielkoformatowych oraz na portalach internetowych. Za to, obowiązkiem właścicieli solarium jest umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV.

Zobacz

Sposoby ograniczania skutków promieniowania elektromagnetycznego telefonów komórkowych:

Sposoby ograniczania skutków promieniowania elektromagnetycznego telefonów komórkowych:

 • Należy unikać rozmów przy niskim poziomie sygnału ze stacji bazowej (każdy telefon ma wskaźnik poziomu sygnału, co pozwala łatwo to określić)
 • Rozmowa z telefonem przy uchu powinna być możliwie najkrótsza
 • Od moment nawiązywania połączenia do jego uzyskania należy trzymać telefon na odległość wyciągniętej ręki, gdyż podczas nawiązywania połączenia emisja promieniowania jest największa
 • Należy unikać rozmów w windzie oraz innych zamkniętych pomieszczeniach, które wymuszają przełączenie telefonu na większą moc, w tym także w samochodach.
 • Rozmawiając w budynku starajmy się podejść do okna, wówczas telefon będzie emitował znacznie mniej energii
 • Znacznie bezpieczniejsze jest stosowanie zestawów słuchawkowych
  i głośnomówiących
 • Nie należy używać telefonów w czasie burzy
 • W czasie gdy nie używamy telefonu nie powinno się trzymać go przy sobie, a jeśli to konieczne to powinien on znajdować się torebce lub w zewnętrznym pokrowcu przy pasku, skierowany ekranem w stronę ciała, a baterią na zewnątrz
 • Telefonów komórkowych nie powinny używać dzieci oraz osoby z rozrusznikami serca

 

„Krótka historia o HIV” - Nagrodzone filmy

W roku 2017 w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, został ogłoszony konkurs na film nt. profilaktyki HIV/AIDSph.: „Krótka historia o HIV” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Regulamin konkursu został przekazany do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu woj. wielkopolskiego. Na etap powiatowy wpłynęło ogółem 52 prac (finalistów etapu szkolnego). Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu przesłano 20 filmów (laureatów I miejsca etapu powiatowego).

Zobacz

Porady grzybowe - odwołanie dyżurów

,,Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w związku z zakończeniem sezonu grzybowego oraz spadkiem zainteresowania poradami grzybowymi, z dniem 30.10.2017r., zawieszone zostają dyżury Grzyboznawców w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w soboty i niedziele.
Jednocześnie informuje się, iż od dnia 30.10.2017r. porady grzybowe udzielane będą w dni robocze w godzinach 7.25 – 15.00”

Wojewódzki konkurs "Nie daj szansy AIDS" na film pod tytułem "Krótka historia o HIV"

Regulamin konkursu ?Nie daj szansy AIDS? na film pod tytułem ?Krótka historia o HIV?.

1. Postanowienia ogólne:
Przedmiotem konkursu ?Nie daj szansy AIDS? jest nakręcenie filmu - na temat profilaktyki HIV/AIDS pod tytułem ?Krótka historia o HIV?.

2. Organizator konkursu:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Zobacz

Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem ?BĄDŹMY ZDROWI?

REGULAMIN konkursu plastycznego na plakat pod hasłem ?BĄDŹMY ZDROWI?

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej.
To druk na arkuszu papieru z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Jego charakterystycznymi cechami są: umowność, metaforyka, wyrazistość, intensywność kolorów. Elementy graficzne z reguły dominują nad informacjami tekstowymi. Napisy
są często przetworzone artystycznie.
Dobry plakat wyróżnia prostota: mniej znaczy więcej!

Zobacz

Briefing prasowy - WZW - Lotnisko Poznań Ławica

Zobacz relację wideo na kanale YouTube : film_1 oraz film_2 

Program WHO eliminacji Odry / Różyczki

Różyczka
Chorobę wywołuje RNA-wirusa o nazwie Rubavirus, zaliczany do rodziny Togaviridae.

Droga zakażenia:
- kropelkowa, okres wylęgania: 14-21 dni, zwykle 16-18 dni.
 
Okres zakaźności: najczęściej kilka dni przed objawami do 7 dni od wystąpienia wysypki (maksymalnie 7 dni przed do 14 dni po wystąpieniu wysypki). Najczęściej zakażenia mają miejsce w okresie później zimy i wczesnej wiosny. Przed erą szczepień różyczka występowała epidemicznie co 6-9 lat. Po wprowadzeniu szczepień różyczkę najczęściej obserwuje się u młodych, nieszczepionych dorosłych.
Zobacz

Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS)

logo wfosigw kolor

Przedsięwzięcie pn.: ?Zakup spektrometru mas z indukcyjnie wzbudzaną plazmą (ICP-MS) do identyfikacji skażeń metalami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie województwa wielkopolskiego? dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zobacz

Drzwi otwarte WSSE w Poznaniu - fotorelacja

Fotorelacja z "drzwi otwartych" Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Kliknij "czytaj więcej...", aby przejść do galerii zdjęć.

Zobacz

?Młodzieżowi Liderzy Zdrowia ? kontra HIV?

Projekt ?Młodzieżowi Liderzy Zdrowia ? kontra HIV? jest realizowany w województwie wielkopolskim już 2007 roku.
Celem projektu ?MLZ ? kontra HIV? jest podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży oraz zachęcenie jej do przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej tzw ?edukacji rówieśniczej? - młodzież uczestnicząca w projekcie przekazuje wiedzę swoim rówieśnikom w trakcie codziennych, zwykłych sytuacji.

Zobacz

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 2017

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 2017r - informacja

 1. Ulotka WHO - Od Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) - pobierz
 1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ? cele dotyczące zdrowia - pobierz
 1. Link do strony Celów Zrównoważonego Rozwoju http://www.un.org.pl/

Konferencja edukacyjna Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu jest organizatorem konferencji edukacyjnych pt.: „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”. Konferencje są realizowane w ramach działań edukacyjnych Głównego Inspektora Sanitarnego związanych ze zwalczaniem zagrożeń wynikających z używania nowych narkotyków.

20 października 2016r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, os. Przyjaźni 118 odbyła się konferencja, na którą zaproszono pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania działające w placówkach na terenie Poznania i powiatu poznańskiego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyło 70 pielęgniarek.

Czytaj cały artykuł

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Zbliża się kolejny Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. 

Czytaj cały artykuł

Informacja o poradach grzybowych.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2016 r. grzyboznawcy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu porad udzielają do godziny 15.00. Natomiast w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 listopada 2016 r., porady grzyboznawców nie będą udzielane.

Porady grzybowe - informacja

„Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2016 r. grzyboznawcy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu porad udzielają do godziny 15.00.
Natomiast w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. 1 listopada 2016 r., porady grzyboznawców nie będą udzielane”.

Konferencja edukacyjna "Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny serdecznie zaprasza pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania do udziału w Konferencji pt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”, która odbędzie się w dniu 20 października 2016 roku w godz. 10.30 - 15.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Poznaniu, os. Przyjaźni 118, pok. 101.

Czytaj cały artykuł

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi ustanowiony przez Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi (Europa Donna). Jego celem jest przypominanie o istotnym wpływie stylu życia na zdrowie piersi, możliwościach zapobiegania zachorowaniom na raka piersi oraz o roli wczesnego wykrywania w procesie leczenia raka piersi.

Czytaj cały artykuł

RUSZA SZÓSTA EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” promującego zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.

Czytaj cały artykuł

"Nie daj szansy AIDS"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do udziału w konkursie dot. profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego pod hasłem „Krótki film o HIV”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zależności pomiędzy ryzykiem zakażenia HIV a używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych „dopalaczy”.

Czytaj cały artykuł

Szkolenie - Zapobieganie zakażeniom HCV

Informacja o szkoleniu - pobierz

Regulamin konkursu "Bądźmy zdrowi"

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza do współpracy przy realizacji VI edycji konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”

Czytaj cały artykuł

popup korona

popup korona 3