wsse-poznan

 • Obsługa osób uprawnionych
 • Ankieta klienta

  Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług zapraszamy do wypełnienia załączonej poniżej ankiety.

  Ma ona na celu ciągłe doskonalenie poszczególnych obszarów działania naszej Stacji.

   

  Ankieta do pobrania (pobierz)

   

  Wypełnioną ankietę można przesłać elektronicznie na adres:

  lub wrzucić do przeznaczonych do tego celu skrzynek umieszczonych:

  -  przy Kancelarii Głównej na I piętrze w budynku przy ul. Noskowskiego 23

  -  na parterze budynku WSSE os. Przyjaźni 118.

 • Nowy zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu, odnowy biologicznej
 • Stoisko świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych
 • Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych
  wsse-poznan

   

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

  1. Odstępstwa od zagłębienia
  - usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku określa § 73 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
  - usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
  - usytuowanie poniżej terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi określa § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/

  2. Odstępstwo od oświetlenia
  - oświetlenie wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
  - oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym w tym elektrycznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,

  3. Odstępstwa od wysokości
  - zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
  - zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./.

  4. Zmniejszenie odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./.

  5. Uzgodnienia ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagańzgodnie z przepisem § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm./.

 • Jak zapobiegać zakażeniom pasożytami układu pokarmowego
  wsse-poznan

   

  Aby zapobiec zakażeniom różnymi pasożytami przewodu pokarmowego, należy przestrzegać następujących zasad:
  - dokładnie myć ręce – szczególnie:
        - przed jedzeniem
        - przed przygotowywaniem posiłków
        - po wyjściu z ubikacji
        - po zabawie z psem lub kotem
        - po zabawie w piaskownicy
        - po pracy w ogrodzie
  - obcinać krótko paznokcie,
  - nie używać wspólnych ręczników,
  - często zmieniać bieliznę osobistą i pościelową,
  - utrzymywać w czystości łazienki, ubikacje, a także kuchnie i inne pomieszczenia związane z przygotowywaniem posiłków,
  - tępić owady i gryzonie przenoszące jaja i cysty pasożytów,
  - dokładnie myć warzywa i owoce, szczególnie spożywane w stanie surowym,
  - płukać owoce leśne i grzyby,
  - nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,
  - jeśli karmi się psy odpadkami poubojowymi, należy odpadki przedtem ugotować,
  - okresowo odrobaczać psy i koty,
  - nie nawozić upraw fekaliami ludzkimi,
  - okresowo zmieniać piasek w piaskownicach, w których bawią się dzieci - nawet silne mrozy nie niszczą jaj pasożytów!
  - zabezpieczać piaskownice siatką, aby uniemożliwić zanieczyszczenie ich odchodami psów i kotów.

 • Jak zatwierdzić laboratorium z zakresu badania wody przeznaczonej do spożycia
  wsse-poznan

   

  Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

  Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:

  Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

  Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:

  - Wykaz parametrów i metod badawczych do zatwierdzenia przez PPIS/GPIS   pdf   ms word

  - Charakterystyka metod badawczych   pdf   ms word

  - Zestawienia wyników badań biegłości  pdf  ms word

  - Dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach biegłości oraz wyniki uzyskane w tych badaniach od organizatora badań PT

  - Wzory sprawozdań z badań wydawanych przez laboratorium

  - Wykaz osób autoryzujących sprawozdania z badań  pdf  ms word

  - Lista pracowników upoważnionych do pobierania próbek wody  pdf  ms word