wsse-poznan

 • Ankieta klienta

  Mając na celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług zapraszamy do wypełnienia załączonej poniżej ankiety.

  Ma ona na celu ciągłe doskonalenie poszczególnych obszarów działania naszej Stacji.

   

  Ankieta do pobrania (pobierz)

   

  Wypełnioną ankietę można przesłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  lub wrzucić do przeznaczonych do tego celu skrzynek umieszczonych:

  -  przy Kancelarii Głównej na I piętrze w budynku przy ul. Noskowskiego 23

  -  obok Punktu Szczepień na os. Przyjaźni 118.

 • Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

   

  Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

   Udzielane Informacje w zakresie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Numer telefonu

  Komórka organizacyjna adres

  Kontakt dla mediów

  (61) 8544 810

  Rzecznik Prasowy

  Ewelina Suska

  Poznań, ul. Libelta 36

  Profilaktyka chorób zakaźnych

  (61) 656 8043

  Oddział Epidemiologii (DN?E)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  Obowiązkowe szczepienia ochronne

  (61) 656 8046

  Szczepienia zalecane dla osób wyjeżdżających za granicę

  Przydatne informacje (link)

  INFOLINIA: (61) 656 8040

  PUNKT SZCZEPIEŃ

  OCHRONNYCH

  REJESTRACJA: (61) 656 8036

  LEKARZ: (61) 656 8037

  Sekretariat:

  - informacje dotyczące  materiałów

  i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w zakresie nadzoru bieżącego)

  - informacje ogólne

  (61) 8544 813

  Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (DN-HŻ)

  Poznań,

  ul. Libelta 36

  - porady grzybowe

  - zgłaszanie skarg na niewłaściwą jakość środków spożywczych

  - butelkowane wody mineralne

  (61) 8544 846

  - znakowanie środków spożywczych

  - suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego

  - stosowanie zasad GHP/GMP, systemu HACCP w zakładach obrotu i produkcji żywności

  - kosmetyki, żywność genetycznie modyfikowana (GMO), środki zastępcze 

  (61) 8544 822

  - import/eksport żywności

  - zanieczyszczenia żywności

  (61) 8544 823

  Kierownik Oddziału

  (61) 8544 811

  Sekretariat

  (61) 656 8012

  Oddział Higieny Komunalnej

  (DN-HK)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  - Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli

  - woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

  - baseny kąpielowe

  (61) 656 8016

  - uciążliwości powodowane  elementami środowiska zewnętrznego (uciążliwości zapachowe, hałas itp.)

  (61) 656 8014

  - działalność obiektów usługowych ( m.in. obiekty fryzjersko-kosmetyczne, hotele, obiekty turystyczne, transport)

  - ekshumacja

  (61) 656 8015

  Zagadnienia dotyczące placówek służby zdrowia

  (61) 656 8018/8019

  Sekretariat - sprawy ogólne dot. higieny pracy

  (61) 656 8006

  Oddział Higieny Pracy       (DN­­?HP)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  - warunki BHP w zakładach pracy

  - czynniki rakotwórcze

  - czynniki biologiczne

  (61) 656 8008

  - substancje chemiczne i ich mieszaniny

  - produkty biobójcze

  (61) 656 8009

  - choroby zawodowe

  - warunki BHP w zakładach pracy

  (61) 656 8010

  Kierownik Oddziału

  (61) 656 8005

  Warunki sanitarno-higieniczne nauczania, wychowania, opieki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

  (61) 656 8000

  Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

  (DN-HD)

  Poznań, os. Przyjaźni 118

  (61) 656 8003

  (61) 656 8004

  (61) 656 8002

  Sekretariat :  odbiór zezwoleń, zgód, itp.

  (61) 8544 842

  Oddział Higieny Radiacyjnej

  (DN-HR)

  Poznań,

  ul. Libelta 36

  - zezwolenia na stosowanie aparatów rtg

  - informacje dot. promieniowania jonizującego

  (61) 8544 840

  - pola elektromagnetyczne (np. telefonia komórkowa)

  (61) 8544 844

  Kierownik Oddziału

  (61) 8544 841

  Sekretariat - Kierownik Oddziału informacje ogólne

  (61) 22 76 004

  Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (DN?NS)

  Poznań,

  ul. Gronowa 22

  - opiniowanie projektów

  - uwarunkowania środowiskowe

  - sprawozdanie z pomiarów PEM

  - opiniowanie osłon rtg

  - odbiory obiektów

  (61) 22 76 007

  Opiniowanie dokumentów w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (m.in. m.p.z.p., studium)

  (61) 22 76 009

  Odstępstwa od warunków technicznych

  (61) 22 76 010

  Programy dostosowawcze obiektów służby zdrowia

  (61) 22 76 008

  - badania mikrobiologiczne

  - badania serologiczne

  - kontrola procesów sterylizacji - Sporal A

  - badania czystościowe

  (61) 8544 907

  Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

  (LB-MP)

  Poznań, ul. Nowowiejskiego 60

  - zakażenia jelitowe

  - badania na nosicielstwo Salmonella/Shigella

  (61) 8544 905

  - badania genetyczne

  - badania wirusologiczne

  - badania serologiczne

  (61) 8544 902/903

  Kierownik laboratorium

  (61) 8544 901

  BADANIA (KSIĄŻECZKA) Dla CELÓW SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNYCH

  Przydatne informacje (link)

  Infolinia: (61) 8544 900

  Punkt przyjmowania prób:

  (61) 8544 910

  Informacje dotyczące:

  - przyjmowania  próbek do badań

  - wydawanie sprawozdań z  badań

  (61) 8544 814

  Laboratorium Badania

  Żywności i Przedmiotów Użytku (LB?ŻiPU)

  Poznań,

  ul. Noskowskiego 21

  Badania  chemiczne żywności

  (61) 8544 872/847

  Badania mikrobiologiczne żywności  i przedmiotów użytku

  (61) 8544 816/854

  Badanie chemiczne materiałów i wyrobów do kontaktu  z żywnością

  (61) 8544 892

  Badanie żywności w kierunku obecności

  organizmów genetycznie modyfikowanych

  (61) 8544 855

  Informacje o badaniach wykonywanych w laboratorium

  (61) 8544 880

  Dostarczanie próbek do badań

  (61) 8544 826

  Laboratorium Badania Wody i Gleby (LB-WG)

  Poznań, ul. Noskowskiego 21

  - zlecanie badań

  - wyniki badań

  (61) 8544 831/829

  - pomiary hałasu, drgań i oświetlenia w środowisku pracy

  - pomiary hałasu w pomieszczeniach

  (61) 656 8029

  Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza (LB-ŚPiP)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  - badania czynników chemicznych w środowisku pracy

  - badania czynników chemicznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

  (61) 656 8030

  - pomiary zapylenia w środowisku pracy

  - pomiary mikroklimatu i wentylacji w środowisku pracy

  - badania mikrobiologiczne w środowisku pracy i w pomieszczeniach

  (61) 656 8031

  - badanie żywności, materiałów budowlanych na skażenia promieniotwórcze

  - zdarzenie radiacyjne ? zgłoszenie skażenia izotopem

  (61) 8544 845

  Laboratorium Badań Radiacyjnych (LB-R)

  Poznań, ul. Libelta 36

  - realizacja programów z zakresu profilaktyki  antytytoniowej w szkołach

  - inne działania o tematyce antytytoniowej

  (61) 656 8021

  Oddział Oświaty Zdrowotnej (OZ)

  Poznań,

  os. Przyjaźni 118

  - program ?Moje Dziecko Idzie do Szkoły?

  - projekt ?Bądźmy zdrowi ? wiemy, więc działamy?

  (61) 656 8023

  - realizacja działań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS

  - program ?Trzymaj Formę!?

  (61) 656 8024

  - realizacja działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjowanych i koordynowanych przez WSSE w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego

  (61) 656 8020

   

  ms word

  kliknij, aby pobrać

 • Nowy zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu, odnowy biologicznej

   

  Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny być spełnione przy otwieraniu nowego zakładu usługowego (zakład fryzjerski, kosmetyczny, tatuażu i odnowy biologicznej)


  Z dniem 1 stycznia 2012 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 31, poz. 273) określające standardy sanitarne dla tego typu obiektów. Do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zmieniający w/w rozporządzenie.
  W projekcie nowego rozporządzenia (które można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia) zrezygnowano ze sztywnych zapisów dotyczących rozwiązań funkcjonalnych pomieszczeń obiektu, w szczególności pomieszczeń higienicznosanitarnych, pozostawiając tę kwestię do dyspozycji osób zarządzających obiektem i ograniczając się jedynie do wskazania koniecznych do spełnienia wymagań gwarantujących zachowanie minimalnych warunków higieniczno – sanitarnych.
  Rozpoczęcie działalności usługowej w zakresie fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.
  Przed rozpoczęciem działalności dotychczas zalecano uzyskanie pozytywnej opinii sanitarnej w zakresie spełnienia wymagań sanitarno – higienicznych w lokalu, w którym świadczone będą zabiegi z zakresu fryzjerstwa, kosmetyki, tatuażu i odnowy biologicznej. Opinię sanitarną wydaje właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, zawierający opis świadczonych usług, inwentaryzację pomieszczeń, rysunek techniczny przedmiotowego lokalu i jego dane (powierzchnię, wyposażenie, wysokość, rodzaj wentylacji, oświetlenie, rozwiązania instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym dostęp do wody przeznaczonej do spożycia i jej jakości oraz przewidywaną liczbę pracowników). Rzut i przekrój pomieszczeń powinien być opatrzony legendą oraz nazwą i adresem inwestycji. Istotne są również uwarunkowania lokalizacyjne – czy lokal znajduje się:
  • w obiekcie nowowybudowanym,
  • w obiekcie wymagającym zmiany sposobu użytkowania (należy uzyskać zgodę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).
  Strona 1 z 3
  Jednak posiadanie opinii sanitarnej nie jest wymogiem prawnym.
  Pomieszczenia zakładów, które nie odpowiadają wymogom stawianym w zakresie wysokości pomieszczeń, oświetlenia naturalnego lub są usytuowane w suterenie lub piwnicy, powinny uzyskać akceptację Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w przypadku braku oświetlenia naturalnego lub obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu wymagana jest zgoda Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy).
  Narzędzia wielokrotnego użycia wykorzystywane w ww. zakładach powinny być poddawane procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez autoklawowanie).
  Organy kontrolne nie sugerują producentów sterylizatorów. Ich rodzaj oraz wielkość zależy od ilości sterylizowanego sprzętu, dlatego też wybór należy do osoby kupującej i stosującej urządzenie.
  Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 19 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 122, ze zm.). Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.
  Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny informuje, iż zgodnie z art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151)– osoby podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowani procedur zapewniających ochroną przed zakażeniami ora chorobami zakaźnymi. Procedury te powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu
  Strona 2 z 3
  poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury.
  Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego należy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności. Adresy Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa wielkopolskiego znajdują się na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu www.wsse-poznan.pl.
  Strona 3 z 3

 • Stoisko świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych

   

  Wymagania sanitarno-higieniczne jakie powinny spełniać osoby świadczące usługi kosmetyczne w centrach i galeriach handlowych

   

  Prowadzenie stoiska świadczącego usługi kosmetyczne np. z zakresu pielęgnacji dłoni działającego w centrach i galeriach handlowych wiąże się z brakiem możliwości korzystania z bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz niedostatecznego oświetlenia miejsca pracy. Ograniczony dostęp do wody może powodować niedokładne mycie stosowanych narzędzi. Poza wymienionymi czynnikami praca w omawianych warunkach wiąże się ze zwiększonym ruchem powietrza w ciągu komunikacyjnym, co w konsekwencji może powodować występowanie zwiększonej flory bakteryjnej.  

                Przeprowadzanie zabiegów manicure, w których może dochodzić do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, bez zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego związane jest z ryzykiem przenoszenia zakażeń, w tym wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B), wirusowego zapalenia wątroby typu C (wzw C) oraz zakażenie wirusem HIV (do przeniesienia infekcji HBV wystarczy tylko 10 -5 ml zakażonej krwi - ilość nie widoczna gołym okiem).

                Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za jedno z największych światowych zagrożeń epidemiologicznych. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV, chorobę określono mianem „wirusowej bomby zegarowej”. HCV jest odpowiedzialny za 40% wszystkich przypadków przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby na świecie. Ogółem szacuje się, że na świecie zakażone może być 3% populacji, a w Polsce ponad 700 tysięcy osób.[1]

  W przypadku stosowania narzędzi wielokrotnego użycia takich jak cążki, nożyczki, wymagane jest ich przygotowanie do użycia poprzez poddanie ich procesowi sterylizacji w sterylizatorach (autoklawach).

  Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi zgodnymi z ustawą z dnia 19 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 122 ze zm.) Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu. Należy również ściśle stosować się do zasad zawartych w instrukcji producenta preparatu dezynfekcyjnego.

  Należy zwrócić szczególną uwagę na mycie powierzchni i sprzętów nie powodujących naruszenie ciągłości tkanek ludzkich np. pędzelki. Po każdym użyciu powinny być dokładnie myte i osuszone. Sposób ich przechowywania powinien zapobiegać ponownemu zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu.

  Podczas świadczenia usług kosmetycznych należy przestrzegać zasad przedstawionych w art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r., poz. 151) który mówi, iż osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, a takie czynności mogą być podejmowane przy świadczeniu usług kosmetycznych, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi (procedury powinny regulować m.in. sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji).

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich należą osoby świadczące usługi kosmetyczne. Zakres i rodzaj wymaganych badań określa lekarz medycyny pracy.

  Jakość wody, która wykorzystywana jest podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych, zwłaszcza jakość mikrobiologiczna powinna odpowiadać analogicznym wymaganiom jak woda przeznaczona do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Woda powinna pochodzić ze sprawdzonych źródeł (wodociąg publiczny) oraz powinna być właściwie przechowywana i zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem. Na jakość wody w zbiorniku wpływ ma m.in. stan higieniczny zbiornika, jego czystość czy występowanie osadów.

  Całkowita odpowiedzialność za wykonywane zabiegi oraz ich ewentualne konsekwencje spoczywa na osobie świadczącej usługi.
  [1] Strona internetowa: http://www.wzwc.pl/wzwc
 • Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych
  wsse-poznan

   

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy /Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./ i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/ Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny może wydać zgodę na warunki higieniczne i zdrowotne w zakresie:

  1. Odstępstwa od zagłębienia
  - usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku określa § 73 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
  - usytuowanie poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
  - usytuowanie poniżej terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi określa § 14 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2012r. poz. 739/

  2. Odstępstwo od oświetlenia
  - oświetlenie wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./,
  - oświetlenie wyłącznie światłem sztucznym w tym elektrycznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,

  3. Odstępstwa od wysokości
  - zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie § 72 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,
  - zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./.

  4. Zmniejszenie odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./.

  5. Uzgodnienia ekspertyzy technicznej dot. spełnienia wymagańzgodnie z przepisem § 2 ust. 2 i 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm./.

 • Jak zapobiegać zakażeniom pasożytami układu pokarmowego
  wsse-poznan

   

  Aby zapobiec zakażeniom różnymi pasożytami przewodu pokarmowego, należy przestrzegać następujących zasad:
  - dokładnie myć ręce – szczególnie:
        - przed jedzeniem
        - przed przygotowywaniem posiłków
        - po wyjściu z ubikacji
        - po zabawie z psem lub kotem
        - po zabawie w piaskownicy
        - po pracy w ogrodzie
  - obcinać krótko paznokcie,
  - nie używać wspólnych ręczników,
  - często zmieniać bieliznę osobistą i pościelową,
  - utrzymywać w czystości łazienki, ubikacje, a także kuchnie i inne pomieszczenia związane z przygotowywaniem posiłków,
  - tępić owady i gryzonie przenoszące jaja i cysty pasożytów,
  - dokładnie myć warzywa i owoce, szczególnie spożywane w stanie surowym,
  - płukać owoce leśne i grzyby,
  - nie jeść surowego lub niedogotowanego mięsa,
  - jeśli karmi się psy odpadkami poubojowymi, należy odpadki przedtem ugotować,
  - okresowo odrobaczać psy i koty,
  - nie nawozić upraw fekaliami ludzkimi,
  - okresowo zmieniać piasek w piaskownicach, w których bawią się dzieci - nawet silne mrozy nie niszczą jaj pasożytów!
  - zabezpieczać piaskownice siatką, aby uniemożliwić zanieczyszczenie ich odchodami psów i kotów.

 • Jak zatwierdzić laboratorium z zakresu badania wody przeznaczonej do spożycia
  wsse-poznan

   

  Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

  Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:

  Wymagana dokumentacja przy zatwierdzaniu przez Państwową Inspekcję Sanitarną laboratoriów do wykonywania badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie wielkopolskim.

  Do wniosku o zatwierdzenie laboratorium przekazanego do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy dołączyć następująca dokumentację:

  - Wykaz parametrów i metod badawczych do zatwierdzenia przez PPIS/GPIS   pdf   ms word

  - Charakterystyka metod badawczych   pdf   ms word

  - Zestawienia wyników badań biegłości  pdf  ms word

  - Dokumenty potwierdzające udział laboratorium w badaniach biegłości oraz wyniki uzyskane w tych badaniach od organizatora badań PT

  - Wzory sprawozdań z badań wydawanych przez laboratorium

  - Wykaz osób autoryzujących sprawozdania z badań  pdf  ms word

  - Lista pracowników upoważnionych do pobierania próbek wody  pdf  ms word