Bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/Shigella

ul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
tel. (61) 85 44 910
e-mail :

Koszt badania wynosi 114 zł, płatne w kasie Punktu Przyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient na życzenie podczas płatności za badanie lub w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia paragonu.

Próbki przyjmujemy w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

ul. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 8.00 – 13.00
W PIĄTKI PRÓBEK NIE PRZYJMUJEMY.

 

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:
- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:
- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, Poz. 1570 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:
Wyniki badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wpisywane są do książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy.
Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno - epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej orzeczenie lekarskie:
- o zdolności do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakażnej na inne osoby,
- o czasowych lub trwałych przeciwskazaniach do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakażnej na inne osoby. 

Zlecenie na badanie

Zlecenie na badanie

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

INSTRUCTIONS ON THE COLLECTION AND TRANSPORT OF STOOL SAMPLES TESTED FOR THE PRESENCE OF SALMONELLA_SHIGELLA

INSTRUCTIONS ON THE COLLECTION AND TRANSPORT OF STOOL SAMPLES TESTED FOR THE PRESENCE OF SALMONELLA_SHIGELLA

ENTNAHME- UND TRANSPORTANLEITUNG DER STUHLPROBEN ZUR UNTERSUCHUNG AUF TRAGEN VON STÄBCHENFORMIGEN BAKTERIEN SALMONELLASCHIGELLA

ENTNAHME- UND TRANSPORTANLEITUNG DER STUHLPROBEN ZUR UNTERSUCHUNG AUF TRAGEN VON STÄBCHENFORMIGEN BAKTERIEN SALMONELLASCHIGELLA

ИНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ КАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСЧИКА ПАЛОЧКИ РОДА САЛЬМОНЕЛЛЫ ШИГЕЛЛЫ

ИНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ КАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСЧИКА ПАЛОЧКИ РОДА САЛЬМОНЕЛЛЫ ШИГЕЛЛЫ

ІНСТРУКЦІЯ ОТРИМАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ ПАЛИЧОК ТИПУ САЛЬМОНЕЛАШІГЕЛЛА

ІНСТРУКЦІЯ ОТРИМАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ ПАЛИЧОК ТИПУ САЛЬМОНЕЛАШІГЕЛЛА

TEST ORDER

TEST ORDER

UNTERSUCHUNGS-AUFTRAG

UNTERSUCHUNGS-AUFTRAG

ЗАКАЗ НА АНАЛИЗ

ЗАКАЗ НА АНАЛИЗ

ЗАМОВЛЕННЯ АНАЛІЗІВ

ЗАМОВЛЕННЯ АНАЛІЗІВ