Bakteriologiczne badanie kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella/Shigella

Od dnia 16.03.2020 do odwołania Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii przyjmuje próbki na nosicielstwo (książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych), pasożyty oraz sporale tylko do godziny 11:00 w związku ze wzmożoną diagnostyką w kierunku koronawirusa.

Wyżej wymienione badania realizowane będą przez PSSE w Gnieźnie, Jarocinie, Lesznie. Odbiór wyników tylko osobiście w uzgodnionym, podczas składania zlecenia, terminie w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Poznaniu.

ul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
tel. (61) 85 44 910
e-mail :

UWAGA! Opłaty uiszcza się w kasie Punktu Przyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient na życzenie podczas płatności za badanie TYLKO w dniu oddawania prób (dotyczy firm) lub w ciągu 3 miesięcy na podstawie paragonu (dotyczy osób fizycznych). Zmiany wynikają z ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520).

Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem WSSE w Poznaniu.

Próbki przyjmujemy w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii, ul. Nowowiejskiego60 w Poznaniu

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII DZIAŁU LABORATORYJNEGO UPRZEJMIE PROSI O DOSTARCZANIE PRÓBEK:

- OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 8.00 – 11.00

- ZLECENIODAWCY (FIRMY) ZLECAJĄCY BADANIA GRUP POWYŻEJ 10 OSÓB PROSIMY O DOSTARCZANIE PRÓBEK W GODZINACH 8.00 – 11.00W PIĄTKI PRÓBEK DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH (ZA WYJĄTKIEM SPORALI) NIE PRZYJMUJEMY.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:

- uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

- osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,Wyniki badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wpisywane są do książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy.


Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

- o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z2019, poz. 1239 ze zmian

 

 

Zlecenie na badanie

Zlecenie na badanie

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo

ІНСТРУКЦІЯ ОТРИМАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ ПАЛИЧОК ТИПУ САЛЬМОНЕЛАШІГЕЛЛА

ІНСТРУКЦІЯ ОТРИМАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗРАЗКІВ КАЛУ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ ПАЛИЧОК ТИПУ САЛЬМОНЕЛАШІГЕЛЛА

ИНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ КАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСЧИКА ПАЛОЧКИ РОДА САЛЬМОНЕЛЛЫ ШИГЕЛЛЫ

ИНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОБРАЗЦОВ КАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСЧИКА ПАЛОЧКИ РОДА САЛЬМОНЕЛЛЫ ШИГЕЛЛЫ

ENTNAHME- UND TRANSPORTANLEITUNG DER STUHLPROBEN ZUR UNTERSUCHUNG AUF TRAGEN VON STÄBCHENFORMIGEN BAKTERIEN SALMONELLASCHIGELLA

ENTNAHME- UND TRANSPORTANLEITUNG DER STUHLPROBEN ZUR UNTERSUCHUNG AUF TRAGEN VON STÄBCHENFORMIGEN BAKTERIEN SALMONELLASCHIGELLA

INSTRUCTIONS ON THE COLLECTION AND TRANSPORT OF STOOL SAMPLES TESTED FOR THE PRESENCE OF SALMONELLA_SHIGELLA

INSTRUCTIONS ON THE COLLECTION AND TRANSPORT OF STOOL SAMPLES TESTED FOR THE PRESENCE OF SALMONELLA_SHIGELLA

ЗАМОВЛЕННЯ АНАЛІЗІВ

ЗАМОВЛЕННЯ АНАЛІЗІВ

ЗАКАЗ НА АНАЛИЗ

ЗАКАЗ НА АНАЛИЗ

UNTERSUCHUNGS-AUFTRAG

UNTERSUCHUNGS-AUFTRAG

TEST ORDER

TEST ORDER