Koronawirus 2019-nCoV

 

 

    WAŻNE KOMUNIKATY 5

1. ROZPORZĄDZENIE  M I N I S T R A  ZD R O W I A   z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej   STANU EPIDEMII

(POBIERZ ROZPORZĄDZENIE)

2.    Informacja z dnia 20.03.2020, dotyczącą osób przekraczających granicę:

     Osoby, które wróciły z zagranicy i zostały poddane prewencyjnej izolacji nie wymagają eZLA. Ich dane zostały przekazane do wojewodów, skąd będzie mógł je pozyskać drogą elektroniczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podróżni poddani izolacji podlegają zbiorczej decyzji administracyjnej, która mówi o konieczności kwarantanny dla osób, które wróciły z zagranicy. Osoba która ubiega się o świadczenie pieniężne w związku z odbywaniem kwarantanny musi napisać oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie bazował
na danych zebranych przez służby graniczne przekazane wojewodom.

 

3. Aktualne akty prawne dotyczące chorób zakaźnych

LINK do ISAP - Internetowego Systemu Aktów Prawnych  - Strona Głowna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

 http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=choroby%20zaka%C5%BAne

 

4. Koronawirus SARS-CoV-2 | województwo wielkopolskie

   link - https://koronawirusunas.pl/wojewodztwo-wielkopolskie

 

5. INFORMACJA Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotycząca domów pomocy społecznej, zakładów  opiekuńczo-leczniczych, hospicjów

(Pobierz)

 

    POBIERZ ULOTKĘ NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA W OŚRODKACH DPS

(POBIERZ)

 

    POBIERZ ULOTKĘ NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA W INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

(POBIERZ)

 

    OBOWIĄZKI PRACODAWCY W CZASIE EPIDEMII

(POBIERZ)

 

 

    POBIERZ ULOTKĘ NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORONAWIRUSA

(POBIERZ)

 

    REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

(SPRAWDŹ)

 

    INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(POBIERZ INFORMACJĘ)

 

    INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
(POBIERZ INFORMACJĘ)

 

    OFICJALNA STRONA MINISTERSTWA ZDROWIA ODNOŚNIE KORONAWIRUSA
(PRZEJDŹ DO STRONY)

 

INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA - źródlo GIS

https://gis.gov.pl/

 

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

(pobierz)

 

Koronawirus 2019-nCoV – Apel Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do środowiska medycznego

https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-prezesa-naczelnej-izby-lekarskiej-oraz-glownego-inspektora-sanitarnego-do-srodowiska-medycznego/

 


Wytyczne dla hoteli (pobierz plik)

 

Mapa zakażenia online

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 

Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przepisów prawnych dotyczących kwarantanny

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-przepisow-prawnych-dotyczacych-kwarantanny/Wuhan coronavirus compared to other major viruses

https://www.sciencealert.com/this-chart-shows-how-the-wuhan-virus-compares-to-other-recent-outbreaks

 

ulotka a5 korona

 

ulotka a5 korona2

 89435174 2729041340498619 1374957797547966464 o

 

89617121 1772398799563502 2315686807968153600 n

 

89770605 1305748422943986 5755638231160848384 n

 

Koronawirus infografiki 1 Koronawirus infografiki 2 Koronawirus infografiki 3 Koronawirus infografiki 4 Koronawirus infografiki 5 Koronawirus infografiki 6 Koronawirus infografiki 7 Koronawirus infografiki 8 Koronawirus infografiki 9 Koronawirus infografiki 10 Koronawirus infografiki 11 Koronawirus infografiki 12 Koronawirus infografiki 13

 

popup korona

popup korona 3