Szkolenie na kandydatów na próbkobiorców wody.

 

Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu zaprasza na dwudniowe szkolenie dla kandydatów na próbkobiorców w zakresie zapewnienia jakości pobierania próbek wody do badań, które odbędzie się w dniach 30-31 maja 2019r. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Po pozytywnym napisaniu testu sprawdzającego uczestnicy otrzymają certyfikat Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego uznający kwalifikacje próbkobiorcy.

 

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJSC WOLNYCH NA SZKOLENIE INFORMUJE SIĘ IŻ, WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW BĘDZIE UZALŻNIONE OD KOLEJNOSC PRZEKAZANIA DO TUTEJSZEGO ORGANU KART ZGŁOSZENIOWYCH.

OSOBY, KTÓRE NIE ZAKWALIFIKUJĄ SIĘ NA SZKOLENIE Z UWAGI NA BRAK WOLNYCH MIEJSC ZOSTANĄ O TYM FAKCIE POWIADOMIONE.

 TEMATYKA

 • Ogólne zasady i metody pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Pobieranie próbek wody - wykaz norm oraz przepisów prawnych dotyczących pobierania próbek wody,
 • Zasady i cele pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia z basenów i kąpielisk,
 • Zapewnienie jakości pobierania próbek wody do badań fizyczno – chemicznych i bakteriologicznych. Wytyczne dotyczące punktów pobierania wody do picia i wody używanej do produkcji żywności,
 • Opracowywanie programów pobierania próbek wody,
 • Ustalanie miejsc, punktów i częstotliwości pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami,
 • Rodzaje pojemników i wytyczne dotyczące utrwalania próbek (w oparciu o normy) oraz najczęściej popełnianie błędy przy pobieraniu próbki wody,
 • Identyfikacja próbki, przechowywanie, transport oraz pobór próbek wody do badań fizyko-chemicznych - uwagi ogólne (pobieranie próbek z kurków poborowych i hydrantów, u użytkowników, ze zbiorników eksploatacyjnych, wód podziemnych,  wód powierzchniowych, z SUW, z sieci wodociągowej, z basenów kąpielowych),
 • Omówienie procedury poborowej poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz z kąpielisk i basenów, a także protokołów poboru próbek,
 • Przyczyny zanieczyszczeń wody oraz zasady określania punktów pobierania próbek wody,
 • Mikrobiologiczne zanieczyszczenia wody i kryteria przydatności jej do spożycia,
 • Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • Bakterie z rodzaju Legionella w środowisku wodnym – występowanie, pobieranie próbek wody,
 • Bezpieczeństwo zdrowotne wody jako zagadnienie interdyscyplinarne (zadanie podmiotów, organów odpowiedzialnych za dostarczaną wodę, zintegrowany monitoring wody, bieżący nadzór sanitarny).
MIEJSCE I CZAS SZKOLENIA

30-31 maja 2019r., godz. 10:00-16:30
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu,
os. Przyjaźni 118, sala konferencyjna.

ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonych kart: zgłoszeniowej oraz rachunku za szkolenie i wysłanie ich na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub na adres:

Oddział Higieny Komunalnej
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
os. Przyjaźni 118
61-680 Poznań

bądź  faxem:
(0-61) 656 80 13, (0-61) 656 80 17

Kartę zgłoszeniową wraz z kartą „Rachunek za szkolenie” zawierającą niezbędne dane do wystawienia faktury należy przesyłać na ww. adres w terminie do 29.05.2019r .
Opłata za uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi: 630zł  / osoba .
Zapewniamy serwis konferencyjny w tym obiady.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu nie organizuje noclegów  na czas trwania szkolenia.

 

Odpowiednią kwotę należy wpłacać na konto:
NBP O/O POZNAŃ 45 1010 1469 0006 4822 3100 0000
tytułem: SZKOLENIE PRÓBKOBIORCÓW.

Pliki do pobrania:
- karta zgłoszeniowa
- rachunek za szkolenie

Mapka dojazdowa

mapka dojazdowa


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 656 80 11, (061) 656 80 16.

SERDECZNIE ZAPRASZAM